de thi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về de thi, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1(2.0 điểm): Thực hiện phép tính:
a) b) 36 : 34 c) d)
Bài 2(1.5 điểm): Tìm x biết :
a) x b)
Bài 3(1.5 điểm): Cho đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x .
Biết khi x = – 2 thì y = 6.
Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x . Hãy biểu diễn y theo x .
Tính giá trị của y khi x = 2 ; 4 ; 5.
Bài 4(1.5 điểm): Tìm các số x, y,z biết rằng x: y: z = 2: 4 :5 và x + y + z = 33.
Bài 5(1 điểm) :

Hỏi và đáp