đề thi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về đề thi, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn Trãi K/T CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2009 – 2010
Môn: TOÁN 6
Thời gian : 45 phút

I)Trắc nghiệm (2đ)

1) Có 4,05 ha =
a) 405 m ; b) 4050 m ; c) 40500 m ; d) 405000 m
2) Phân số viết được dưới dạng số thập phân :
a) 6,5 ; b) 2,1 ; c) 1,2 ; d) 5,6

3) Tập hợp A = có :

a) 1 phần tử ; b) 2 phần tử ; c) 3 phần tử ; d) 4 phần tử

4) Cho B = ; C = ; D = thì;

a) B C ; b) B D ; c) C D ; d) C B

II) Tự luận (8 đ)

Đặt tính rồi tính

a) 3256,34 + 428,57 ; b) 576,4 – 59,28
c)625,04 x 6,5 ; d) 125,76 : 1,6

2) Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 6 giờ và đến B lúc 10 giờ 45 phút . Ô tô đi với vận tốc 48 km/ giờ và nghỉ dọc đường 15 phút. Tính quảng đường từ tỉnh A đến tỉnh B.

3) Viết tập hợp các chữ cái trong từ “ NGUYỄN TRÃI” .
4) Cho tập hợp E = x
a) Viết tập hợp trên bằng cách liệt kê các phần tử.
b) Tính số phần tử của tập hợp trên.
c) Tính nhanh tổng các phần tử của tập hợp E.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.