Đề thi thử vào lớp chọn Toán 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề thi thử vào lớp chọn Toán 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP CHỌN TOÁN 7
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian chép đề)
———————————————

Câu 1 Tìm x biết:

Câu 2. (2 điểm)
Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Nếu chảy một mình thì vòi A cần 5 giờ mới đầy bể, vòi B cần 4 giờ mới đầy bể. Hỏi hai vòi cùng chảy trong giờ đã được nửa bể chưa? Tính phần còn lại của bể?
Câu 3. Tìm các giá trị nguyên của n để phân số A = có giá trị là số nguyên.
Câu 4. Cho 3 số 18, 24, 72.
a, Tìm tập hợp tất cả các ước chung của 3 số đó.
b, Tìm BCNN của 3 số đó
Câu 5. Trên tia 0x cho 4 điểm A, B, C, D. biết rằng A nằm giữa B và C; B nằm giữa C và D ; OA = 5cm; OD = 2 cm ; BC = 4 cm và độ dài AC gấp đôi độ dài BD. Tìm độ dài các đoạn BD; AC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.