ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ường THCS Đông hội
đề thi thử vào lớp 10 năm học 2016-2017
Môn: Toán
Thời gian: 120 phút

Phân 1: trắc nghiệm (1 điểm) vào chữ cái đứng trước kết quả đúng
Phương trình x2 + 2x – 3 = 0 có tập nghiệm là:
A. -3; 1 B. -3; -1 C. 3; 1 D. 3; -1
2. Kết quả của là:
A. 2 B. 2 C. -2 D. – 2
3. Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = mx + m – 2. Điều kiện để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía của trục tung là:
A. m > 2 B. m -2 D. m < -2
4. Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có AB cắt CD tại E thì
A. EA.EC = EB.ED B. EA.EB = EC.ED
C. EA2 = EC.ED D. EA.ED = EB.ED
Phần 2: tự luận (9 điểm)
Bài I ( 1,5 điểm ) Cho biểu thức A = với x 0 ; x 1
Cho biểu thức : B = với x 0 ; x 1
Tính giá trị của A khi x = 9. 2) Rút gọn biểu thức B. 3) Tìm x để A.B >2
Bài II ( 2 điểm ) Một đội xe theo kế hoạch chở hết 140 tấn hàng trong một số ngày quy định. Do mỗi ngày đội đó chở vượt mức 5 tấn nên đội đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 1 ngày và chở thêm được 10 tấn. Hỏi theo kế hoạch đội xe chở hàng hết bao nhiêu ngày?
Bài III ( 2 điểm )
1) Giải hệ phương trình
Cho phương trình: x2+ 2.(m – 2)x + m2 + 4m – 2 = 0
Tìm m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x1, x2 sao cho x12 + x22 – x1x2 = 61
Bài IV ( 3 điểm Cho đường tròn (O), một dây AB và một điểm C ở ngoài tròn nằm trên tia AB. Từ điểm chính giữa của cung lớn AB kẻ đường kính PQ của đường tròn , cắt dây AB tại D.Tia CP cắt đường tròn tại điểm thứ hai I.Các dây AB và QI cắt nhau tại K.
1) Chứng minh tứ giác PDKI nội tiếp được.
2) Chứng minh CI.CP = CK.CD
3) Chứng minh IC là tia phân giác của góc ở ngoài đỉnh I của tam giác AIB
4) Giả sử A,B,C cố định. Chứng minh khi đường tròn (O) thay đổi nhưng vẫn đi qua A, B thì đường thẳng QI luôn đi qua một điểm cố định.
Bài V ( 0,5 điểm Cho 2 số dương x, y có x + y = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
B =
đáp án biểu điểm
Phần 1: trắc nghiệm(2 Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 đ
1
2
3
4

A
B
A
B

Phần 2: Tự luận( 8
Bài I. (1,5đ)
Mỗi câu đúng được 0,5 đ
kq A = 4 0,5đ b) B = 0,5đ c) KQ: 0,5đ
Bài II ( 2đ) Lập luận chặt chẽ. Tính đúng số ngày chở theo kế hoạch là 7 ngày.
Bài III (2
ĐKXĐ x Đặt a = ; y =
Hpt trở thành: 0,25đ
Giải đúng 0,25đ
Giải đúng hpt có nghiệm: 0,5đ
2) +) m < th

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.