DỀ THI THU VAO LOP 10 HAY – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về DỀ THI THU VAO LOP 10 HAY, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi thử vào cấp 3 Lần 2

Bài 1: (2đ) Cho
a. Rút gọn P
b. Tính P với
c. Tìm giá trị nhỏ nhất của
Bài 2(2.5đ): Cho phương trình x2 – 2mx – m2 – 1 = 0
a. Chứng minh phương trình có nghiệm với mọi m
b. Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm x1, x2 của phương trình độc lập đối với m c.Tìm m để
Bài 3 (1,5đ) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:
Lúc 7 h một ô tô từ A để đến B. Lúc 7 h 30` một xe máy đi từ B đến A với vận tốc kém vận tốc của ô tô là 24 km/h. Ô tô đến B được 1h20` thì xe máy mới đến A. Tính vận tốc của mỗi xe, biết quãng đường AB dài 120 km.
Bài 4:(3đ) .Cho tam giác ACB nhọn nội tiếp đường tròn tâm (O), BD và CE là đường cao của tam giác, chúng cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) lần lượt ở D` và E`. Chứng minh rằng:
a. Tứ giác BEDC nội tiếp.
b. DE//D`E`
c.
d. Cho BD cố định. Chứng minh rằng khi A di động trên cung lớn AB sao cho tam giác ABC là tam giác nhọn thì bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE không đổi.
Bài 5: (1đ) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức.
A=

Bài làm lại ( 10đ): Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) ( AB>CD). Gọi giao điểm của AC và BD là I. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ADI cắt AB ở E, cắt CD ở F. EF cắt AC và BD lần lượt ở M và N.
a. C/m: Cung IE bằng cung IF.
b. C/m: EF//BC và tứ giác AMND nội tiếp.
c. Gọi (Q) là đường tròn ngoại tiếp tam giác AID. C/m QI vuông góc với BC.
d. Tìm điều kiện để các đường tròn ngoại tiếp các tam giác AID và BIC tiếp xúc nhau.
Đề thi thử vào cấp 3 Lần 3
Bài 1 (2đ): Cho
a. Rút gọn A.
b. Tìm x để A< -1/2.
Bài 2(2đ): Cho phương trình x2 – 2(m-1)x + 2m-4 = 0.
a. Giải phương trình với m= 2
b. Tìm giá trị nhỏ nhất của M= x12+x22 với x1, x2 là 2 nghiệm của phương trình
Bài 3(2đ): Cho hệ phương trình
a. Giải hệ với m= -2;
b. Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất.
Bài 4(4đ):

Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) ( AB>CD). Gọi giao điểm của AC và BD là I. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ADI cắt AB ở E, cắt CD ở F. EF cắt AC và BD lần lượt ở M và N.
a. C/m: Cung IE bằng cung IF.
b. C/m: EF//BC và tứ giác AMND nội tiếp.
c. Gọi (Q) là đường tròn ngoại tiếp tam giác AID. C/m QI vuông góc với BC

Đề thi thử vào cấp 3 Lần …..
Bài 1: (2đ) Cho
a. Rút gọn M
b. Tìm a để
Bài 2: Cho đường thẳng d có phương trình 2(m-1)x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.