DE THI THU VAO LOP 10 ( 2013 – 2014 ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về DE THI THU VAO LOP 10 ( 2013 – 2014 ), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS thạch khôi
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2013- 2014
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút

Câu 1: (3điểm)
1. Giải phương trình và hệ phương trình sau:
a)
b) x2 – 20x + 96 = 0
c)
2. Xác định hàm số y = ax + b, biết đồ thị của hàm số là đường thẳng song song với đường thẳng y = – 2x + 1 và đi qua điểm M(1 ; – 3).
Câu 2: (2 điểm)
Cho biểu thức A = ( với x >0, x 1 )
Rút gọn biểu thức A
Tính giá trị của A khi x = 4 –
c) Tìm giá trị của x để A <
Câu 3: (1 điểm)
Hai người cùng làm chung một công việc thì sau 4 giờ 30 phút họ làm xong. Nếu một mình người thứ nhất làm trong 4 giờ, sau đó một mình người thứ hai làm trong 3 giờ thì cả hai người làm được 75% công việc. Hỏi nếu mỗi người làm một mình thì sau bao lâu sẽ xong công việc? (Biết rằng năng suất làm việc của mỗi người là không thay đổi).
Câu 4: (3 điểm)
Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Trên đường tròn lấy điểm C sao cho AC < BC (CA). Tiếp tuyến Bx của đường tròn (O) cắt đường trung trực của BC tại D. Gọi F là giao điểm của DO và BC.
a) Chứng minh CD là tiếp tuyến của đường tròn (O).
b) Gọi E là giao điểm của AD với đường tròn (O) (với E A).
Chứng minh DE.DA = DC2 = DF.DO
c) Gọi H là hình chiếu của C trên AB, I là giao điểm của AD và CH. Chứng minh I là trung điểm của CH.
Câu 5: (1 điểm)
Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn điều kiện a + b + c = 1. Chứng minh rằng: P =.
…………….. Hết ………………

HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu
Ý
Nội dung
Điểm

Câu 1
(3đ)

1)
(2đ)
a)

Vậy phương trình có nghiệm là
b)
có:
Phương trình có 2 nghiệm phân biệt: ;
Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt: x1 = 12; x2 = 8.

c)
Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y)= (2; 1)

0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25
0,25

2)
(1đ)
+ Vì đường thẳng y = ax + b song song với đường thẳng
y = – 2x + 1 nên a = – 2 và b ≠ 1
+ Vì đường thẳng đi qua điểm M nên thay tọa độ điểm
M (1 ; – 3) và a = – 2 vào y = ax + b
+ Tìm được: b = – 1 ( thỏa mãn)
Vậy hàm số cần tìm là y = -2x -1

0,25

0,25
0,25
0,25

Câu 2
(2đ)

a)
(0,75đ)

b) (0,75đ)
a) Với x >0, x 1, ta có:
A =
=
=
Vậy A =
b) Với x = 4 – (thỏa mãn đk x >0, x 1) thay vào biểu thức A= ta được
A=
Vậy khi x = 4 – thì

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

c)
(0,5đ)
c) Để A
(vì )
Kết hợp với điều kiện x >0, x 1
Vậy 0 < x < 1 và 1 < x < 4 thì A

0,25đ

0,25đ

Câu 3
(1đ)

Gọi thời gian người thứ nhất làm một mình xong công việc là x (h) .
Gọi thời gian người thứ hai làm một mình xong công việc là y (h) .
( Đk: x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.