de thi thu vao 10. Thuong Vson – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về de thi thu vao 10. Thuong Vson, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề khảo sát vào trung học phổ thông
Môn : Toán
Năm học : 2012 – 2013
(Thời gian làm bài 120 phút)
Bài 1:(2,0 điểm) Cho biểu thức P =
Với điều kiện .
Rút gọn P
Chứng minh P < – 4
Bài 2:(2,0 điểm) Cho phương trình
Giải và biện luận phương trình theo m
Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2 thỏa mãn điều kiện x12 + x22 = 5
Với điều kiện nào của m thì phương trình có nghiệm lớn hơn – 1 ?
Bài 3:(1,5 điểm) Cho hệ phương trình
Với giá trị nào của m thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất ? Tính các nghiệm của hệ theo m ?
Hai đường thẳng có phương trình (1) và (2) cắt nhau tại M(x; y). Chứng minh điểm M luôn nằm trên một đường thẳng cố định ?
Bài 4:(1,0 điểm) Xác định a, b để đường thẳng y = ax + b song song với đường thẳng y = 2x – 5 và cắt Parabol y = x2 tại điểm có hoành độ 1 –
Bài 5:(3,0 điểm) Cho đường tròn (O: R) và điểm M cách điểm O một khoảng 2R. Qua M kẻ đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn (O; R) tại điểm A, OM cắt đường tròn (O) tại N.
Tính độ dài NA theo R và số đo ?
Kẻ hai đường kính AB và CD khác nhau của đường tròn (O). Gọi P và Q theo tứ tự là giao điểm của BC và BD với đường thẳng d. Chứng minh tứ giác PQDC nội tiếp.
Chứng minh 3BQ – 2AQ >4R.
Bài 6:(0,5 điểm) Cho hai số dương a, b < 1 thỏa mãn điều kiện sau . Tính S = a2 + b2 ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.