ĐỀ THI THỬ VÀO 10 THANH HÓA MỚI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về ĐỀ THI THỬ VÀO 10 THANH HÓA MỚI, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS THIỆU VẬN
KÌ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT( Lần 01)

ĐỀ A
(Đề thi gồm 05 câu)
NĂM HỌC 2017 – 2018
Thời gian: 120 phút
Họ và tên : ……………………………………..SBD: ……

Câu 1 (2,0 điểm)
Giải phương trình: 5×2 – 2x -7 = 0.
Giải hệ phương trình:
Cho phương trình (m là tham số).
Tìm m để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn .
Câu 2 (2,0 điểm)
Cho biểu thức A =
Rút gọn A.
Tính giá trị của A khi x = 4 – 2 .
Câu 3 (2,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d): y = 2( m – 2)x + m – 3 và parabol (P): y = mx2 ( m 0 )
Tìm m để đường thẳng d đi qua điểm A (-1;3)
Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1 , x2 trái dấu ( với (d) là ở đề bài cho).
Câu 4 ( 3 điểm )
Cho đường tròn tâm (0 ) , đường kính AB = 2R . Trên đường thẳng AB lấy điểm H sao cho B nằm giữa A và H ( H không trùng với B ) , qua H dựng đường thẳng d vuông góc với AB . Lấy C cố định thuộc đoạn thẳng OB( C không trùng với O và B ) . Qua điểm C kẻ đường thẳng a bất kì cắt đường tròn (0)tại hai điểm E và F ( a không trùng với AB ) . Các tia AE và AF cắt đường thẳng d lần lượt tại M , N .
a) Chứng minh tứ giác BEMH nội tiếp đường tròn.
b) Chứng minh : AFB AHN và đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN luôn đi qua một điểm cố định khác A khi đường thẳng a thay đổi .
c) Cho AB = 4cm ; Bc = 1cm ; Hb = 1 cm . Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác AMN.
Câu 5: (1 điểm)
Với a, b, c là các số dương thỏa mãn điều kiện . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

________________Hết_______________

(Chú ý: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)

Họ tên thí sinh: ……………………………………………….. Số báo danh: ………..
Giám thị 1: ……………………………….. Giám thi 2: ………………………………….

Câu 5 (1,0 điểm). a) Tìm tất cả các cặp số thực (x ; y) thỏa mãn ;
b) Cho hai số thực x, y thỏa mãn x >y; xy = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

.
—— Hết —–

Họ và tên thí sinh: ………………………………………….. Số báo danh: …………..

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN ĐỀ A
Câu
Nội dung
Điểm

1
(2,0đ)
a) Ta có: a – b + c = 0. Vậy phương trình có hai nghiệm
1,0

b) Hệ đã cho tương đương với hệ : (
Vậy hệ phương trình có nghiệm .
0,25

0,25

c)
Điều kiện PT có 2 nghiệm không âm là

Theo hệ thức Vi-ét: .
Ta có
(thoả mãn)

0,5

2
(2,0đ)
a) Ta có: A =
= = .
0,5

0,5

b) Ta có: nên
Vậy A = ==.
0,5

0,5

3
(2,0đ)
a) Vì (d) đi qua điểm A(-1;3) nên thay vào hàm số: ta có:.
1,0

b) Hoành độ giao điểm của (d) và (P) là nghiệm của phương trình: (1).
Để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt thì (1) phải có hai nghiệm phân biệt .
Vì (x1; y1) và (x2; y2) là tọa độ giao điểm của (d) và (P) nên x1; x2 là nghiệm của phương trình (1) và , .
Theo hệ thức Vi-et ta có: .Thay y1,y2 vào ta có:
(thỏa mãn ) hoặc (không thỏa mãn )
Vậy thỏa mãn đề bài.

0,25

0,25

0,25

0,25

4
(3đ)
a

Do AD,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.