ĐỀ THI THỬ VÀO 10 QUẬN HÀ ĐÔNG – ĐỀ 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về ĐỀ THI THỬ VÀO 10 QUẬN HÀ ĐÔNG – ĐỀ 3, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
Lớp 9

Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm có 01 trang)

Câu 1 (2 điểm) Cho biểu thức với x >0; x ≠ 9
Rút gọn biểu thức M
b) Tìm x để
c) Tìm GTLN của M
Câu 2 (2 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:
Tìm số tự nhiên có 2 chữ số. Biết rằng tổng các bình phương hai chữ số của nó bằng 34 và chữ số hàng chục hơn chữ số hàng đơn vị là 2.
Câu 3 (2 điểm) Cho phương trình bậc hai ẩn x:
a) Giải phương trình với m = 2
b) Tìm m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt.
Câu 4 (3,5 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm O đường kính AH cắt AB; AC lần lượt tại M;N.
Chứng minh tứ giác AMHN là hình chữ nhật
Chứng minh: AM.AB+AN.AC=2MN2
Chứng minh BMNC là tứ giác nội tiếp.
Cố dịnh BC cho A di chuyển sao cho tam giác ABC vuông tại A. Tìm vị trí của A để tổng S=BM.BA+CN.CA min.
Câu 5 (0,5 điểm) Giải phương trình:

——————– HẾT———————–
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:………………………………………. Số báo danh…………………………………….

Chữ ký của giám thị 1………………………………… Chữ ký của giám thị 2……………………….
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN
Câu 1
a) b) x = 9 (Không TMĐK) c) max M = 1 x = 0
2 đ

Câu 2
Đáp số: 53
2 đ

Câu 3
a)PT có 4 nghiệm :
b)Dặt x2 = t PT có dạng t2 -2mt +m2 -1 (2)
PT (1) có 4 nghiệm phân biệt PT (2) có 2 nghiệm phân biệt dương
( >0; P>0; S >0

1 đ

1 đ

Câu4
/

Vẽ hình và c/m câu a)
b) AM.AB+AN.AC= 2 AH2 = 2 MN2
c)
d) BN.BA = BH 2 ; CN.CA = CH 2
=>S = BH2 + CH2 = (BH + CH)2 – 2 BH.CH = BC2 – 2AH2
Mà AH ≤ AI = ½ BC ( I là trung điểm của BC)
Nên S ≥ ½ BC2
Dấu bằng xảy ra BH = CH tam giác ABC vuông cân

1 đ
1 đ
1 đ
0,5 đ

Câu 5
ĐK x ≠ -1

Đặt Ta có PT: t2 + 2t – 8 =0…..

0,5 đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.