đề thi thử vào 10 năm 2016-2017 có đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về đề thi thử vào 10 năm 2016-2017 có đáp án, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NỘI

TRƯỜNG: THCS HÒA BÌNH
ĐỀ THI THỬ LẦN THỨ 3
G/V: Lê Biên
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2016– 2017
Ngày thi: 28 tháng 05 năm 2016
Đề thi gồm: 01 trang
(Thời gian làm bài 100phút không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (2,5 điểm) Cho biểu thức:

1-    Tính giá trị của biểu thức Avà B khi x= 25
2-    Tìm giá trị của x để A < 1/3.
3-    Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = A .B
Bài 2: (2,0 điểm)
Cho Parabol (P):y= x2, và đường thẳng (D): y= 2mx-m2+m
Tìm tọa độ giao điểm của P và D, khi m=2
Tìm m để D cắt P tại 2 điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 thỏa mãn: 2×1+3×2=6
2- Giải một trong 2 hệ phương trình sau :

Bài 3: ( 2 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.
Một người ký hợp đồng làm 600 chiếc lược sừng trong một thời gian quy định.Khi mới làm xong một nửa hợp đồng thì bị mất điện một ngày không thể làm được, cho nên người đó phải cố làm tăng thêm 5 chiếc mỗi ngày trong suốt thời gian còn lại. Vì vậy chẳng Những đã hoàn thành xong hợp đồng đúng thời gian mà còn làm thêm được 15 chiếc nữa để tặng khách hàng . Em hãy tính xem người đó mỗi ngày dự định làm được bao nhiêu chiếc lược sừng?( giả sử năng suất làm việc các ngày là như nhau)
Bài 4: ( 3 điểm) Cho đường tròn tâm O. Lấy điểm M ở ngoài (O) kẻ 2 tiếp tuyến MA,MB của đường tròn (O). Kẻ AH vuông góc với MB tại H. Đường thảng AH cắt (O) tại N. Đường tròn đường kính NA cắt các đường thẳng AB và MA theo thứ tự tại I và K.
         a) Chứng minh tứ giác NHBI là tứ giác nội tiếp đường tròn.
         b) Chứng minh: NH.NK= NI2.
         c) Gọi C là giao điểm của BN và HI , D là giao điểm của AN và KI. Đường thẳng CD cắt AM tại E.    Chứng minh CI= AE.
Bài 5: (0.5 điểm)   Cho x>0. Tìm giá trị nhỏ nhất của :

Chúc các em làm tốt. Yêu cầu cần đạt được từ 6 điểm trở nên.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Bài 1

2,5 đ
1/ Rút gọn: và thay số vào tính được: A=0
và tính được B=(((
2 / Tìm x để A< 1/3 : 0≤ x 0.
Theo hệ thức Vi-ét ta có: kết hợp với điều kiện:
2×1+3×2=6
Giải ra được : m=1 và m= 36/25 thỏa mãn điều kiện.
2/ Giải một trong 2 hệ pt, nếu giải đúng được 1 điểm
a/ Đặt ẩn phụ: Với ĐK: x≥2012; y≥- 2021

Biến đổi được hpt:
Giải hpt được: a=b=2.
Trả lại biến: x=2016, y=-2017 . Vậy hpt có nghiệm:(x;y)=( 2016;-2017)
b/ Biến đổi làm xuất hiện nhân tử chung của hpt để dùng phương pháp đặt ẩn phụ.

Đặt ẩn phụ với điều kiện: x≠ 2; y≠ 1.
Hpt Giải hpt ta được: a= 29/25;b= – 1/25
Trả lại biến: x= 83/29; y=-24
Vậy hpt có nghiệm: (x;y)=(83/25;-24)

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25
0.25

0.

Hỏi và đáp