ĐỀ THI THỬ VÀO 10 NĂM 2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về ĐỀ THI THỬ VÀO 10 NĂM 2012, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ SỐ ….
( Thời gian: 120 phút )

Bài 1 (2,5 đ). Cho biểu thức :
1/ Rút gọn biểu thức B :
2/ Tìm B khi .
3/ Tìm x khi B = 7.

Bài 2 (2,5 đ). Một người dự định đi xe đạp từ A đến B cách nhau 36 km trong thời gian đã định.Sau khi đi được nửa quãng đường , người đó dừng lại nghỉ 30 phút . Vì vậy mặc dù trên quãng đường còn lại đã tăng tốc thêm 2km/h song vẫn đến đến B chậm hơn dự kiến 12phút. Tính vận tốc của người đi xe đạp trên đoạn đường cuối của đoạn AB.

Bài 3 ( 1 đ ). : Cho phương trình: x2 – 2mx – m2 – 1 = 0.
Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm x1 , x2 với mọi m.
Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1 ; x2 thoả mãn: .

Bài 4 (3,5 đ). Cho đường tròn (O) bán kính R có hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm M (M khác O). CM cắt (O) tại N. Đường thẳng vuông góc với AB tại M cắt tiếp tuyến tại N của đường tròn ở P. Chứng minh :
Tứ giác OMNP nội tiếp.
Tứ giác CMPO là hình bình hành.
CM. CN không phụ thuộc vào vị trí của điểm M.
Khi M di chuyển trên đoạn thẳng AB thì P chạy trên đoạn thẳng cố định nào.

Bài 5 (0,5 đ). Giải phương trình

———- Hết ———-

ĐỀ SỐ ….
( Thời gian: 120 phút )

Bài 1 (2,5 đ). Cho biểu thức :
1/ Rút gọn biểu thức Q:
2/ Tính Q khi .
3/ Tìm x khi .

Bài 2 (2,5 đ). Một ô tô dự định đi hết quãng đường AB dài 150 km trong thời gian đã định. Sau khi đi được 2 giờ , người lái xe quyết định tăng tốc thêm 2km/h trên quãng đường còn lại .Do đó đã đến B sớm hơn dự kiến 30 phút. Tính vận tốc ô tô đi ở đoạn đường đầu ?

Bài 3 ( 1 đ ). Cho phương trình: x2 + 2(m – 1)x – 5 = 0.
Giải phương trình khi m = 3
Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm nhỏ hơn 2.

Bài 4 (3,5 đ). Cho tam giác đều ABC có đường cao là AH. Trên cạnh BC lấy điểm M bất kì ( M không trùng B. C, H ) ; từ M kẻ MP, MQ vuông góc với các cạnh AB. AC.
Chứng minh APMQ là tứ giác nội tiếp và hãy xác định tâm O của đường tròn ngoại tiếp tứ giác đó.
Chứng minh rằng MP + MQ = AH.
Chứng minh OH ( PQ.

Bài 5 (0,5 đ). Giải phương trình

———- Hết ———-

Hỏi và đáp