Đề thi thử vào 10 môn toán – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề thi thử vào 10 môn toán, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC NGA SƠN
TRƯỜNG THCS NGA THÁI

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 – THPT – LẦN 1
MÔN: TOÁN
Năm học: 2018 – 2019
(Thời gian 120 phút không kể thời gian giao đề )

Câu I: (2 điểm)
1) Cho phương trình: mx2 + (2m + 1)x – 4 = 0.
a) Giải phương trình với m = 0.
b) Giải phương trình với m = 1.
2) Giải hệ phương trình :
Câu 2: (2 điểm)
Cho biểu thức P = ( với >0; 1)
a, Rút gọn P.
b, Tìm để P > – 2.
Câu 3: (2 điểm)
Cho parapol và đường thẳng (m là tham số).
a) Xác định tất cả các giá trị của m để đi qua A(1 ; -1).
b) Tìm tất cả các giá trị của m để (P) cắt (d) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1 ; x2
thỏa mãn hệ thức .
Câu 4: (3,0 điểm)
Cho đường tròn (O; R) dây DE < 2R. Trên tia đối DE lấy điểm A, qua A kẻ hai tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (O), (B, C là tiếp điểm). Gọi H là trung điểm DE, K là giao điểm của BC và DE.
a) Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp.
b) Chứng minh rằng HA là phân giác
c) Chứng minh rằng:
Câu 5 (1 điểm):
Cho x; y là hai số dương thay đổi. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

……………………………… Hết …………………………………
PHÒNG GIÁO DỤC NGA SƠN
TRƯỜNG THCS NGA THÁI

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 – THPT – LẦN 1
MÔN: TOÁN
Năm học: 2018 – 2019
(Thời gian 120 phút không kể thời gian giao đề )

Câu 1: (2 điểm) 1) Cho phương trình: ax2 + (2a + 1)x – 4 = 0.
a) Giải phương trình với a = 0.
b) Giải phương trình với a = 1.
2) Giải hệ phương trình :
Câu 2: (2 điểm)
Cho biểu thức Q = ( với y >0; y 1)
a, Rút gọn Q.
b, Tìm y để Q > – 2.
Câu 3: (2 điểm)
Cho parapol và đường thẳng (a là tham số).
a) Xác định tất cả các giá trị của a để đi qua M(1 ; -1).
b) Tìm tất cả các giá trị của a để (P) cắt (d) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1 ; x2
thỏa mãn hệ thức .
Câu 4: (3,0 điểm)
Cho đường tròn (O; R) dây DE < 2R. Trên tia đối DE lấy điểm A, qua A kẻ hai tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (O), (B, C là tiếp điểm). Gọi H là trung điểm DE, K là giao điểm của BC và DE.
a) Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp.
b) Chứng minh rằng HA là phân giác
c) Chứng minh rằng:
Câu 5 (1 điểm):
Cho x; y là hai số dương thay đổi. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

……………………………… Hết …………………………………
Bài 2:
a, Với >0; 1 thì Q =

= =

b, Với >0; 1 thì Q > – 2 > – 2

Mà =>

0 < – 2

c) (0,5 điểm)
Chứng minh rằng:
Xét tam giác và có (chung);
Nên đồng dạng (g.g) suy ra: (1)

Xét tam giác và có (chung);
Nên đồng dạng (g.g) suy ra: (2)
Từ (1) và (2) suy ra:

Ta có:

Do x; y là các số dương suy ra
 ; « = »

 ;« = »

Cộng các bđt ta được
.Vậy Min S = 6 khi và chỉ khi x = y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.