đề thi thử vào 10 môn toán Thanh Hóa – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về đề thi thử vào 10 môn toán Thanh Hóa, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS NAM GIANG

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT LẦN 1
Năm học: 2017 – 2018
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian giao đề
Ngày thi:….tháng 06 năm 2017
Đề có: 01 trang gồm 05 câu.

ĐỀ A

Câu 1: (2,0 điểm)
1.Giải các phương trình:
a) x +5 = 0
b ) 2×2 –5x + 3 = 0
2.Giải hệ phương trình:
Câu 2: (2,0 điểm) : Cho M = với .
1. Rút gọn M.
2. Tìm a sao cho M < 0
Câu 3: (2,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) : y = x + 1 – m và parabol (P) : y = -x2
Tìm m để (d) đi qua điểm M(0;2)
Tìm m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt thỏa mãn:
Câu 4: (3,0 điểm ) Cho đường tròn (O), đường kính AB cố định . Điểm I nằm giữa A và O sao cho AI =AO Kẻ Dây MN vuông góc với AB Tại I. Gọi C là điểm tùy ý thuộc cung lớn MN sao cho C không trùng với M;N và B .AC cắt MN tại E
Chứng minh tứ giác IECB nội tiếp
Chứng minh: AM2= AE.AC
Xác định vị trí của Csao cho khoảng cách từ N đến tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CME là nhỏ nhất.
Câu 5: (1,0 điểm)
Cho hai số thực a, b thỏa mãn: . Chứng minh rằng:

—————————–Hết———————————-
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh:……………………………………………………Số báo danh:…………
TRƯỜNG THCS NAM GIANG

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT LẦN 1
Năm học: 2017 – 2018
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian giao đề
Ngày thi:….tháng 06 năm 2017
Đề có: 01 trang gồm 05 câu.

ĐỀ B

Câu 1: (2,0 điểm)
1.Giải các phương trình:
a) x – 4 = 0
b ) x2 –5x + 4 = 0
2.Giải hệ phương trình:
Câu 2: (2,0 điểm) : Cho M = với .
1. Rút gọn M.
2. Tìm b sao cho M >0
Câu 3: (2,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) : y = x + 1 – n và parabol (P) : y = -x2
Tìm n để (d) đi qua điểm N(0;3)
Tìm n để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt thỏa mãn:
Câu 4: (3,0 điểm ) Cho đường tròn (O), đường kính MN cố định . Điểm I nằm giữa M và O sao cho MI =MO .Kẻ Dây AB vuông góc với MN tại I. Gọi C là điểm tùy ý thuộc cung lớn AB sao cho C không trùng với A;B và N .MC cắt AB tại E
Chứng minh tứ giác IECN nội tiếp
Chứng minh: MA2= ME.MC
Xác định vị trí của C sao cho khoảng cách từ B đến tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CAE là nhỏ nhất.
Câu 5: (1,0 điểm)
Cho hai số thực x, y thỏa mãn: . Chứng minh rằng:
—————————–Hết———————————-
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh:……………………………………………………Số báo danh:…………

TRƯỜNG THCS NAM GIANG

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT LẦN 1
Năm học: 2017 – 2018
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian giao đề
Ngày thi:….tháng 06 năm 2017
Đề có: 01 trang gồm 05 câu.

ĐỀ C

Câu 1: (2,0 điểm)
1.Giải các phương trình:
a) x + 7 = 0
b ) x2 –6x + 5 = 0
2.Giải hệ phương trình:
Câu 2: (2,0 điểm) : Cho A = với .
1. Rút gọn A.
2. Tìm b sao cho A < 0
Câu 3: (2,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) : y = x + 1 – n và parabol (P) : y = -x2
Tìm n để (d) đi qua điểm N(0;1)
Tìm n để đường thẳng (d

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.