De thi thu TS vao lop 10-De so 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về De thi thu TS vao lop 10-De so 1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề TK tuyển sinh lớp 10-Đề số 1
Bài 1.(2điểm) a) Thực hiện phép tính:
b) Tìm các giá trị của m để hàm số đồng biến.
Bài 2. (2điểm)
a) Giải phương trình :
b) Giải hệ phương trình:
Bài 3. (2điểm)
Cho phương trình ẩn x : (1)
a) Giải phương trình (1) khi m = .
b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt x1 ; x2 thoả mãn hệ thức
Bài 4. (4điểm)
Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính BC. Lấy điểm A trên tia đối của . tia CB. Kẻ tiếp tuyến AF của nửa đường tròn (O) ( với F là tiếp điểm),
tia AF cắt tiếp tuyến Bx của nửa đường tròn tại D. Biết AF = .
a) Chứng minh tứ giác OBDF nội tiếp. Định tâm I đường tròn ngoại tiếp tứ
giác OBDF.
b) Tính Cos .
c) Kẻ OM ( BC ( M ( AD) . Chứng minh
d) Tính diện tích phần hình tứ giác OBDM ở bên ngoài nửa đường tròn (O)
theo R.

Hướng dẫn:

BÀI GIẢI CHI TIẾT
ĐIỂM

Bài 1: (2điểm)

=
b) Hàm số đồng biến

Bài 2: (2 điểm)
a) Giải phương trình :
Đặt t = x2 ( t ), ta được phương trình :

= 122 –(–25)
= 144 + 25
= 169
(TMĐK), (loại)
Do đó: x2 = 25 .
Tập nghiệm của phương trình :
b) Giải hệ phương trình:

0,25 đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

Bài 3: PT: (1)
a) Khi m = – 4 ta có phương trình: x2 – 5x – 6 = 0.
Phương trình có a – b + c = 1 – (– 5) + (– 6) = 0 .
b) PT: (1) có hai nghiệm dương phân biệt
(*)

Đặt ta được phương trình ẩn t : 9t2 – 8t – 20 = 0 .
Giải phương trình này ta được: t1 = 2 > 0 (nhận), t2 = (loại)
Vậy: m = 6 ( thỏa mãn *)
Bài 4. (4điểm)
– Vẽ hình 0,5 điểm)
a) Chứng minh tứ giác OBDF nội tiếp.
Định tâm I đường tròn ngoại tiếp tứ OBDF.
Ta có: và (tính chất tiếp tuyến)
Tứ giác OBDF có nên nội tiếp được trong một đường tròn.
Tâm I đường tròn ngoại tiếp tứ giác OBDF là trung điểm của OD
b) Tính Cos .
Áp dụng định lí Pi-ta-go cho tam giác OFA vuông ở F ta được:

Cos FAO =
c) Kẻ OM ( BC ( M ( AD) . Chứng minh
OM // BD ( cùng vuông góc BC) (so le trong)
và (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)
Suy ra: .
Vậy tam giác MDO cân ở M. Do đó: MD = MO
Áp dụng hệ quả định lí Ta let vào tam giác ABD có OM // BD ta được:
hay (vì MD = MO)

= 1 +

Do đó: (đpcm)
d) Tính diện tích phần hình tứ giác OBDM ở bên ngoài nửa đường tròn (O) theo R.
Áp dụng hệ thức lượng cho tam giác OAM vuông ở O có OF AM ta được:
OF2 = MF. AF hay R2 = MF. MF =
Áp dụng định lí pi ta go cho tam giác MFO vuông tại F ta được:

Hỏi và đáp