ĐỀ THI THỬ TS LỚP 10 TPHCM (ĐÁP ÁN) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ĐỀ THI THỬ TS LỚP 10 TPHCM (ĐÁP ÁN), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ SỐ 3: ĐỀ MINH HỌA SỐ 3, SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM NĂM 2017-2018
Câu 1:
Giải phương trình:
Lớp 9A có số học sinh nam bằng số học sinh nữ và ít hơn số học sinh nữ 6 học sinh. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu học sinh?
Câu 2:
Trong mặt phẳng Oxy, vẽ đồ thị (P) của hàm số
Viết phương trình đường thẳng (D’) song song với và cắt parabol (P) tại điểm A có hoành độ bằng
Câu 3:
Thu gọn biểu thức:
Bảng dưới đây mô tả số cây ăn trái được trồng trên 5 cánh đồng. Nhìn vào bảng, em trả lời các câu hỏi sau:

Loại cây ăn trái
Cánh đồng

A
B
C
D

Táo
687
764
897
540

Cam
811
913
827
644


460
584
911
678

Số cây cam ở cánh đồng A nhiều hơn số cây cam ở cánh đồng D là bao nhiêu?
Cánh đồng nào có tỉ lệ trồng lê cao nhất?
Câu 4: Cho phương trình: (1) (x là ẩn số)
Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm trái dấu
Gọi là các nghiệm của phương trình (1).
Tính giá trị của biểu thức:
Câu 5: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn tâm O (AB < AC). Các đường cao AD và CF của tam giác ABC cắt nhau tại H
Chứng minh tứ giác BFHD nội tiếp. Suy ra
Gọi M là điểm bất kỳ trên cung nhỏ BC của đường tròn (O) (M khác B và C) và N là điểm đối xứng của M qua AC. Chứng minh tứ giác AHCN nội tiếp
Gọi I là giao điểm của AM và HC; J là giao điểm của AC và HN. Chứng minh
Chứng minh rằng: OA vuông góc với IJ

BÀI GIẢI
Câu 1:
Giải phương trình: (1)
Giải:

Đặt
Phương trình (1) trở thành: (*)
Ta có nên phương trình (*) có 2 nghiệm:
(nhận); (loại)
Với
Vậy tập nghiệm của phương trình (1) là:
Lớp 9A có số học sinh nam bằng số học sinh nữ và ít hơn số học sinh nữ 6 học sinh. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu học sinh?
Giải:
Gọi x (học sinh), y (học sinh) lần lượt là số học sinh nam, nữ của lớp 9A (x > 0, y > 0)
Theo đề bài, ta có hệ phương trình:
(thỏa)
Vậy lớp 9A có 18 (học sinh) nam và 24 (học sinh) nữ
Câu 2:
Trong mặt phẳng Oxy, vẽ đồ thị (P) của hàm số
Giải:
Bảng giá trị
x

0
1
2

4
1
0
1
4

Đồ thị
/
Viết phương trình đường thẳng (D’) song song với và cắt parabol (P) tại điểm A có hoành độ bằng
Giải:
Gọi đường thẳng (D’) có dạng:
Ta có:
Thay vào (P) ta được:
Ta có (thỏa)
Vậy là đường thẳng cần tìm
Câu 3:
Thu gọn biểu thức:
Giải:
Ta có:

Bảng dưới đây mô tả số cây ăn trái được trồng trên 5 cánh đồng. Nhìn vào bảng, em trả lời các câu hỏi sau:

Loại cây ăn trái
Cánh đồng

A
B
C
D

Táo
687
764
897
540

Cam
811
913
827
644


460
584
911
678

Số cây cam ở cánh đồng A nhiều hơn số cây cam ở cánh đồng D là bao nhiêu?
Giải:
Số cây cam ở cánh đồng A nhiều hơn số cây cam ở cánh đồng D là: 811 – 644 = 167 (cây)
Cánh đồng nào có tỉ lệ trồng lê cao nhất?
Giải:
Tỉ lệ trồng lê ở cánh đồng A là:
Tỉ lệ trồng lê ở cánh đồng B là:
Tỉ lệ trồng lê ở cánh đồng C là:
Tỉ lệ trồng lê ở cánh đồng D là:
Vậy tỉ lệ trồng lê cao nhất là ở cánh đồng D
Câu 4: Cho phương trình: (1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.