Đề thi thử Toán THPTQG 2018 liên trường THPT – Nghệ An lần 2

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi thử môn Toán xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề thi thử Toán THPTQG 2018 liên trường THPT – Nghệ An lần 2, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 liên trường THPT – Nghệ An lần 2 mã đề 106 gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong khoảng thời gian 90 phút, kỳ thi được tổ chức ngày 21/04/2018, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi thử Toán 2018 sở Nghệ An:
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC, E là điểm trên cạnh CD với ED = 3EC. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNE) và tứ diện ABCD là:
A. Tam giác MNE.
B. Tứ giác MNEF với F là điểm bất kỳ trên cạnh BD.
C. Hình bình hành MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF // BC.
D. Hình thang MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF // BC.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (α) đi qua điểm M(1;2;1) và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho độ dài OA, OB, OC theo thứ tự tạo thành cấp số nhân có công bội bằng 2. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới mặt phẳng (α).
+ m0 là giá trị của tham số m để đồ thị hàm y = x^4 + 2mx^2 – 1 có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng 4√2. mệnh đề nào sau đây đúng?

Hỏi và đáp