Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 trường Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh lần 1

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi thử môn Toán xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 trường Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh lần 1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 trường Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh lần 1 mã đề 301 gồm 5 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi nhằm giúp học sinh làm quen với kỳ thi THPTQG, đồng thời đánh giá năng lực và kết quả ôn tập của học sinh khối 12, đề thi có đáp án tất cả các mã đề 301, 303, 504, 602.

Trích dẫn đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018:
+ Tam giác ABC có ba cạnh a, b, c thỏa mãn a^2, b^2, c^2 theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. (cotA)^2, (cotB)^2, (cotC)^2 theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng.
B. cosA, cosB, cosC theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng.
C. (cosA)^2, (cosB)^2, (cosC)^2 theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng.
D. (tanA)^2, (tanB)^2, (tanC)^2 theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng.
+ Một hộp bóng bàn hình trụ có bán kính R , chứa được 5 quả bóng sao cho các quả bóng tiếp xúc với thành hộp theo một đường tròn và tiếp xúc với nhau. Quả trên cùng và dưới cùng tiếp xúc với hai nắp hộp. Tính phần thể tích của khối trụ mà thể tích của các quả bóng bàn không chiếm chổ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho số thực a (a > 0; a ≠ 1). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Hàm số y = a^x đồng biến trên R.
B. Đồ thị hàm số y = a^x có đường tiệm cận là y = 0, đồ thị hàm số y = loga x có đường tiệm cận là x = 0.
C. Đồ thị hàm số y = loga x nằm hoàn toàn trên trục hoành.
D. Đồ thị hàm số y = a^x có đường tiệm cận là x = 0, đồ thị hàm số y = loga x có đường tiệm cận là y = 0.

Hỏi và đáp