Đề thi thử toán 9 cả năm – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề thi thử toán 9 cả năm, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ I
Câu 1. Rút gọn biểu thứcđược kết quả là:
A.
B.
C.
D. .

Câu 2. Phương trình nào sau đây có hai nghiệm trái dấu .
A. x2 + x + 7 = 0
B. x2 + 1 = 0.
C. x2 -1 = 0.
D. x2 +2x + 5 = 0.

Câu 3. Đường thẳng y = mx + m2 cắt đường thẳng y = x + 1 tại điểm có hoành độ bằng 1 khi và chỉ khi:
A. m = 1
B. m = -2
C. m = 2
D. m = 1 hoặc m = -2.

Câu 4. Hàm sốđồng biến trên khi và chỉ khi
A.
B. .
C. .
D. .

Câu 5. ơng trìnhcó tập nghiệm là
A.
B.
C.
D. .

Câu 6. Cho đường tròn (O;R) có chu vi bằng cm. Khi đó hình tròn (O;R) có diện tích bằng
A. cm2
B. cm2
C. cm2
D. cm2.

Câu 7. Cho biếtkhi đóbằng

C

Câu 8. Một hình trụ có chiều cao bằng 3 cm, bán kính đáy bằng 4 cm. Khi đó diện tích mặt xung quanh của hình trụ đó bằng
A. cm2
B. cm2
C. cm2
D. cm2.

Câu 9: Giá trị của biểu thức (với a 0) bằng:
A. 9 B. -3a C. 2 D. 3
Câu 10: Điểm M(- 1; 2) thuộc đồ thị hàm số y = khi bằng:
A. 2 B. 4 C. – 2 D. 0,5
Câu 11: Giá trị biểu thức bằng:
A. -8 B. 8 C. 12 D. -12
Câu 12 : Cho 2 đường thẳng y = và y = – hai đường thẳng đó
A. Cắt nhau tại điểm có hoành độ là 5 C. Song song với nhau
B. Cắt nhau tại điểm có tung độ là 5 D. Trùng nhau

Câu 13: Với giá trị nào sau đây của m thì đồ thị hai hàm số y = 2x+3
và y= (m -1)x+2 là hai đường thẳng song song với nhau:
A. m = 2 B. m = -1 C. m = 3 D. với mọi m
Câu 14: Một đường thẳng đi qua điểm M(0;4) và song song với đường thẳng x – 3y = 7 có phương trình là:
A. y = B. y= C. y= -3x + 4. D. y= – 3x – 4
Câu15: Gọi (, ( , lần lượt là gọc tạo bởi đường thẳng y = -3x+1,
y = -5x+2 và y = x-3 với trục Ox. Khi đó:
A. < ( < ( B. ( < ( < C. ( < ( < D. < (

Hỏi và đáp