Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán trường THPT Nguyễn Đức Thuận – Nam Định lần 1

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi thử môn Toán xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán trường THPT Nguyễn Đức Thuận – Nam Định lần 1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán trường THPT Nguyễn Đức Thuận – Nam Định lần 1 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi:
+ Xét 4 mệnh đề sau:
(1): Hàm số y = sinx có tập xác định là R
(2): Hàm số y = cosx có tập xác định là R
(3): Hàm số y = tanx có tập xác định là R
(4): Hàm số y = cotx có tập xác định là R
Tìm số phát biểu đúng.
A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hàm số y = -x^4 – 2x^2 + 3. Tìm khẳng định sai?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0
B. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞; 0)
C. Hàm số đạt cực đại tại x = 0
D. Hàm số nghịch biến trên (0; +∞)
+ Cho hàm số y = sin2x. Hãy chọn câu đúng.
A. y^2 + (y’)^2 = 4
B. 4y – y” = 0
C. 4y + y” = 0
D. y = y’.tan2x

Hỏi và đáp