Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán trường THPT Hoa Lư A – Ninh Bình lần 1

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi thử môn Toán xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán trường THPT Hoa Lư A – Ninh Bình lần 1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán trường THPT Hoa Lư A – Ninh Bình gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi diễn ra vào ngày 28 tháng 10 năm 2017.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R và đồ thị hàm số y = f'(x) trên R như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số y = f(x) có 1 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu
B. Hàm số y = f(x) có 2 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu
C. Hàm số y = f(x) có 1 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu
D. Hàm số y = f(x) có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hàm số bậc bốn y = ax^4 + bx^2 + c (a ≠ 0) có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. a > 0, b < 0, c < 0
B. a > 0, b > 0, c < 0
C. a > 0, b < 0, c > 0
D. a < 0, b > 0, c < 0
+ Cho hai đường thẳng song song a và b. Trên đường thẳng a lấy 6 điểm phân biệt; trên đường thẳng b lấy 5 điểm phân biệt. Chọn ngẫu nhiên 3 điểm trong các điểm đã cho trên hai đường
thẳng a và b . Tính xác xuất để 3 điểm được chọn tạo thành một tam giác.
A. 5/11
B. 60/169
C. 2/11
D. 9/11

Hỏi và đáp