Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán trường THPT chuyên Quang Trung – Bình Phước lần 1

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi thử môn Toán xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán trường THPT chuyên Quang Trung – Bình Phước lần 1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán trường THPT chuyên Quang Trung – Bình Phước lần 1 gồm 5 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi:
+ Chọn phát biểu đúng.
A. Các hàm số y = sin x, y = cos x, y = cot x đều là hàm số chẵn
B. Các hàm số y = sin x, y = cos x, y = cot x đều là hàm số lẻ
C. Các hàm số y = sin x, y = cot x, y = tan x đều là hàm số chẵn
D. Các hàm số y = sin x, y = cot x, y = tan x đều là hàm số lẻ
+ Trên tập số phức, cho phương trình: az^2 + bz + c = 0 (a, b, c ∈ R). Chọn kết luận sai.
A. Nếu b = 0 thì phương trình có hai nghiệm mà tổng bằng 0
B. Nếu Δ = b^2 – 4ac < 0 thì phương trình có hai nghiệm mà modun bằng nhau
C. Phương trình luôn có hai nghiệm phức là liên hợp của nhau
D Phương trình luôn có nghiệm
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của CD, CB, SA. Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (MNK) là một đa giác (H). Hãy chọn khẳng định đúng.
A. (H) là một hình thang
B. (H) là một ngũ giác
C. (H) là một hình bình hành
D. (H) là một tam giác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.