Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán – Nguyễn Phú Khánh lần 2

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi thử môn Toán xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán – Nguyễn Phú Khánh lần 2, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán – Nguyễn Phú Khánh lần 2 gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi:
+ Khi nói về hàm số y = (x^2 + (m + 1)x + m + 1)/(x + 1), m là tham số, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Đồ thị hàm số luôn có điểm cực đại, cực tiểu và khoảng cách giới hạn điểm đó bằng 2√5
B. Gọi y1 và y2 là các giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số, khi đó số trị biểu thức y2 – y1 không phụ thuộc tham số m
C. Tồn tại duy nhất giá trị thực của m để điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị cách đều gốc tọa độ O
D. Tồn tại duy nhất giá trị thực của m để điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị cùng với gốc tọa độ tạo thành tam giác vuông tại O
+ Có bao nhiêu phát biểu đúng về hàm số f(x) = x^4 – 2x^2 + 3 trên đoạn [-1; 1]?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
I. Hàm số y = f(x) + 2017 đồng biến trên khoảng (-1; 0)
II. Hàm số y = 2017.f(x) đồng biến trên khoảng (-1; 0)
III. Hàm số y = -2017.f(x) nghịch biến trên khoảng (-1; 0)
IV. Hàm số y = f(x) nghịch biến trên khoảng (a; b) thì số trị của b^7 – a^3 nằm trong khoảng (0; 2)
V. Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (c; d) thì c^2017 + d^2016 < 0
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(3; -1; 2). Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?
A. Tọa độ hình chiếu của M trên mặt phẳng (xOy) là M'(3; -1; 0)
B. Tọa độ hình chiếu của M trên trục Oz là M'(0;0;2)
C. Tọa độ đối xứng của M qua gốc tọa độ O là M'(-3; 1; -2)
D. Khoảng cách từ M đến gốc tọa độ O bằng 14^1/3

Hỏi và đáp