Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Nguyễn Văn Thoại – An Giang

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi thử môn Toán xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Nguyễn Văn Thoại – An Giang, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Nguyễn Văn Thoại – An Giang gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích một số bài toán trong đề:
+ Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là f(t) = 45t^2 – t^3 (kết quả khảo sát được trong tháng 8 vừa qua). Nếu xem f'(t) là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t. Hỏi tốc độ truyền bệnh sẽ lớn nhất vào ngày thứ mấy?
+ Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.10^5 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây ở khu rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 5 năm, khu rừng đó sẽ có bao nhiêu mét khối gỗ?
+ Một vật chuyển động với vận tốc thay đổi theo thời gian được tính bởi công thức v(t)  = 2t + 1, thời gian tính theo đơn vị giây, quãng đường vật đi được tính theo đơn vị mét (m). Biết tại thời điểm t = 3s thì vật đi được quãng đường là 15m. Hỏi tại thời điểm t = 25s thì vật đi được quãng đường là bao nhiêu?

Hỏi và đáp