Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Lương Văn Chánh – Phú Yên

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi thử môn Toán xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Lương Văn Chánh – Phú Yên, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Lương Văn Chánh – Phú Yên gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án.

Trích một số bài toán trong đề:
1. Trong không gian Oxyz cho ba điểm A (1;-1;1), B (3;1;2), D (-1;0;3). Xét điểm C sao cho tứ giác ABCD là hình thang có hai đáy AB, CD và có góc tại C bằng 45 độ. Chọn khẳng định đúng trong bốn khẳng định sau?
2. Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. Cực tiểu của hàm số bằng -2
B. Cực đại của hàm số bằng 0
C. Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng (-3;2) bằng 0
D. Hàm số không có giá trị nhỏ nhất trên khoảng (-3;2)
3. Người ta muốn dùng vật liệu bằng tấm kim loại để gò thành một thùng hình trụ tròn xoay có hai đáy với thể tích V cho trước (hai đáy cũng dùng chính vật liệu đó). Hãy xác định chiều cao h và bán kính R của hình trụ theo V để ít tốn vật liệu nhất.

Hỏi và đáp