Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường Nguyễn Khuyến – TP. HCM lần 1

Sau đây KHODETHI Đề thi thử môn Toán xin thu thập lại bạn đọc về Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường Nguyễn Khuyến – TP. HCM lần 1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường Nguyễn Khuyến – TP. HCM lần 1 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích một số bài toán trong đề thi:
1. Tìm tất cả các giá trị thực của m để đường thẳng y = 4m cắt đồ thị hàm số (C) điểm phân biệt có trị tuyệt đối các hoành độ lớn hơn 1.
2. Một vật chuyển động với vận tốc thay đổi theo thời gian được tính bởi công thức v(t) = 3t + 2, gian tính theo đơn vị giây, quãng đường vật đi được tính theo đơn vị m. Biết tại thời điểm t = 2s thì vật đi được quãng đường là 10 m. Hỏi tại thời điểm t = 30s thì vật đi được quãng đường là bao nhiêu?
3. Khi sản xuất vỏ lon sữa bò hình trụ, các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên liệu làm vỏ lon là ít nhất, tức là diện tích toàn phần của hình trụ là nhỏ nhất. Muốn thể tích khối trụ đó bằng 1dm3 và diện tích toàn phần của hình trụ nhỏ nhất thì bán kính đáy của hình trụ phải bằng bao nhiêu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.