đề thi thử thanh hóa lần 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về đề thi thử thanh hóa lần 3, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1

ĐỀ A
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài:120 phút, không kể thời gian phát đề
Đề thi gồm có 01 trang

Câu 1 (2,0 điểm)
Giải phương trình: x2 – 5x – 6 = 0

Giải hệ phương trình sau:
Câu 2 (2,0 điểm)
Cho biểu thức: A =
1.Tìm x để biểu thức có nghĩa. Rút gọn biểu thức A.
2.Tìm giá trị của x khi A = –2 và A = 3.
Câu 3 (2,0 điểm)
Cho Parabol (P): y = x2 – mx + m – 1
1. Tìm giá trị của tham số m để Parabol (P) đi qua điểm A(5;2)
2. Cho M = (với x1 và x2 là hoành độ giao điểm của Parabol và trục Ox). Tìm giá trị của tham số m thỏa mãn biểu thức M > 0.
Câu 4(3,0 điểm)
Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. Vẽ bán kính OC vuông góc với AB. Gọi M là điểm chính giữa cung BC, E là giao điểm AM với OC. Chứng minh:
1. Tứ giác MBOE nội tiếp đường tròn và ME = MB.
2. CM là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tứ giác MBOE.
Tính diện tích tam giác BME theo R.
Câu 5 (1,0 điểm)
Cho x, y, z là các số dương, thỏa mãn x + y + z = 3.
Chứng minh rằng:
………………………….Hết………………………………..

Họ và tên thí sinh………………………………………………SBD……………………………….

TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1

ĐỀ A
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn thi: TOÁN
Hướng dẫn chấm gồm có 02 trang

Câu
Nội dung
Điểm

1.1
Giải phương trình…
1,0

Từ phương trình bậc hai, ta có: a = 1; b = –5; c = -6
Tổng: a – b + c = 0
0,5

x1 = -1, x2 = 6
0,5

1.2
Giải hệ phương trình…
1,0

1,0

2.1
Rút gọn biểu thức…
1,0

Điều kiện: x >1
0,25

0,25

0,25

Vậy biểu thức A = x với x >1.
0,25

2.2
Tìm x…
1,0

Khi A = –2 x = –2 (loại do không thỏa mãn điều kiện xác định)
0,5

Khi A = 3 x = 3 (thỏa mãn điều kiệu xác định)
Vậy với A = 3 thì x = 3 thỏa mãn, A = –2 không có nghiệm x thỏa mãn
0,5

3.1
1.Tìm giá trị của tham số m để Parabol (P) đi qua điểm A(5;2)

1,0

Để Parabol (P) đi qua điểm A(5; 2) suy ra x = 5 ; y = 2
Thế vào phương trình: (P): y = x2 – mx + m – 1
2 = 52 – 5m + m – 1 4m = 22 m =
0,5

Vậy với m = thì Parabol (P) sẽ đi qua điểm A(5;2)
0,5

3.2
Cho M =
Tìm giá trị của tham số m thỏa mãn biểu thức M >0.
1,0

Xét phương trình: x2 – mx + m – 1 = 0 ≥ 0
Vì nên phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt x1, x2

0,25

Do pt (1) có 2 nghiệm phân biệt x1, x2, nên theo hệ thức Viet, ta có:
(2)
0,25

(3)
Thế (2) vào (3), ta được:

0,25

Để M >0 thì > 0
TH1)

TH2)
Vậy với m >1 hoặc m 0.
0,25

4

4.1

Tứ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.