đề thi thử thanh hóa lần 3 để B – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về đề thi thử thanh hóa lần 3 để B, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1

ĐỀ B
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài:120 phút, không kể thời gian phát đề
Đề thi gồm có 01 trang

Câu 1(2,0 điểm)
Giải phương trình bậc hai: x2 + 5x – 6 = 0
Giải hệ phương trình sau:
Câu 2(2,0 điểm)
Cho biểu thức:
1. Tìm x để biểu thức có nghĩa.Rút gọn biểu thức B.
2. Tìm giá trị của x khi B = –2 và B = 3.
Câu 3(2,0 điểm)
Cho Parabol (P): y = x2 – nx + n – 1
1. Tìm giá trị của tham số m để Parabol (P) đi qua điểm B(5;2)
2. Cho N = (với x1 và x2 là hoành độ giao điểm của Parabol và Ox). Tìm giá trị của tham số m thỏa mãn biểu thức N >0.
Câu 4(3,0 điểm)
Cho nửa đường tròn tâm O đường kính PQ = 2R. Vẽ bán kính OD vuông góc với PQ. Gọi N là điểm chính giữa cung QD, K là giao điểm PN với OD. Chứng minh:
1. Tứ giác NQOK nội tiếp đường tròn và NK= NQ.
2. DN là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tứ giác NQOK.
3. Tính diện tích tam giác NQK theo R.
Câu 5 (1,0 điểm)
Cho a,b,c là các số dương, thỏa mãn a + b + c = 3.
Chứng minh rằng:
………………………….Hết………………………………..

Họ và tên thí sinh………………………………………………SBD……………………………….

TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1

ĐỀ B
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn thi: TOÁN
Hướng dẫn chấm gồm có 02 trang

Câu
Nội dung
Điểm

1.1
Giải phương trình…
1,0

Từ phương trình bậc hai, ta có: a = 1 ; b = 5 ; c = -6
Tổng: a + b + c = 0
0,5

x1 = 1, x2 = – 6
0,5

1.2
Giải hệ phương trình…
1,0

Nghiệm là (-1;2)
1,0

2.1
Rút gọn biểu thức…
1,0

Điều kiện: y >1
0,25

Ta có

0,5

Vậy biểu thức B = y với y >1
0,25

2.2
Tìm y…
1,0

Khi B = –2 y = –2 (loại do không thỏa mãn điều kiện xác định)
0,5

Khi B = 3 y = 3 (thỏa mãn điều kiệu xác định)
Vậy với B = 3 thì y = 3 thỏa mãn, B = –2 không có nghiệm y thỏa mãn
0,5

3.1
1.Tìm giá trị của tham số n để Parabol (P) đi qua điểm B(5;2)

1,0

Để Parabol (P) đi qua điểm B(5;2) suy ra x = 5 ; y = 2
Thế vào phương trình: (P): y = x2 – nx + n – 1
2 = 52 – 5n + n – 1 4n = 22 n =
0,5

Vậy với n = thì Parabol (P) sẽ đi qua điểm B(5;2)
0,5

3.2
Cho N =
Tìm giá trị của tham số m thỏa mãn biểu thức N >0.
1,0

Xét phương trình: x2 – nx + n – 1 = 0 (1)

Vì nên phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt x1, x2
0,25

Do pt (1) có 2 nghiệm phân biệt x1, x2, nên theo hệ thức Viet, ta có:

(2)
0,25

(3)
Thế (2) vào (3), ta được:

0,25

Để N >0 thì
TH1:

TH2:

Vậy với n >1 hoặc n 0.
0,25

4

4.1
Tứ giác MBOE nội tiếp đường tròn.
1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.