ĐỀ THI THỬ THÁNG 2 -2017 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về ĐỀ THI THỬ THÁNG 2 -2017, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS TT THANH HÀ
TỔ KHTN
ĐỀ 1:
ĐỀ KHẢO SÁT TOÁN 9 – LẦN 3
Thời gian: 90 phút
Ngày 20/1/2017

Câu 1 (2,0 điểm):
1) Giải hệ phương trình:

Câu 2 (2,0 điểm):
1) Rút gọn biểu thức sau:
với
2) Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình:
Hai xe khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm cách nhau 60 km. Nếu đi ngược chiều nhau thì hai xe gặp nhau sau 1 giờ, nếu đi cùng chiều thì xe đi nhanh đuổi kịp xe kia sau 3 giờ. Tìm vận tốc mỗi xe ?
Câu 3 ( 2,0 điểm):
Cho hàm số y = mx + 3 – 2m có đồ thị là đường thẳng (d).
1) Tìm m, biết (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 4.
2) Tìm m để đường thẳng (d) cắt đường thẳng (d/): y = – x – 1 tại một điểm nằm trên trục tung.
Câu 4 ( 3,5 điểm):
Cho đường tròn tâm O bán kính 3cm. Từ một điểm A cách O là 5cm vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm).
1) Chứng minh AO vuông góc với BC
2) Kẻ đường kính BD. Chứng minh rằng DC song song với OA;
3) Tính chu vi và diện tích tam giác ABC.
4) Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với BD, đường thẳng này cắt tia DC tại E. Đường thẳng AE và OC cắt nhau ở I; đường thẳng OE và AC cắt nhau ở G. Chứng minh IG là trung trực của đoạn thẳng OA.
Câu 5 ( 0,5 điểm):
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau:

TRƯỜNG THCS TT THANH HÀ
TỔ KHTN
ĐỀ 2:
ĐỀ KHẢO SÁT TOÁN 9 – LẦN 3
Thời gian: 90 phút
Ngày 20/1/2017

Câu 1 ( 2,0 điểm):
1) Giải hệ phương trình:

điểm A(x; y) nằm trong góc phần tư thứ (II) của mặt phẳng Oxy.
Câu 2 (2,0 điểm):
1) Rút gọn biểu thức sau:
với
2) Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình:
Hai xe khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm cách nhau 120 km. Nếu đi ngược chiều nhau thì hai xe gặp nhau sau 2 giờ, nếu đi cùng chiều thì xe đi nhanh đuổi kịp xe kia sau 6 giờ. Tìm vận tốc mỗi xe?
Câu 3 ( 2,0 điểm):
Cho hàm số y = mx + 3 – 2m có đồ thị là đường thẳng (d).
1) Tìm m, biết (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -1.
2) Tìm m để đường thẳng (d) cắt đường thẳng (d/): y = x + 5 tại một điểm nằm trên trục tung.
Câu 4 ( 3,5 điểm):
Cho đường tròn tâm O bán kính 3cm. Từ một điểm M cách O là 5cm vẽ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (A, B là tiếp điểm).
1) Chứng minh MO vuông góc với AB
2) Kẻ đường kính AC. Chứng minh rằng CB song song với OM;
3) Tính chu vi và diện tích tam giác MAB.
4) Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với AC, đường thẳng này cắt tia CB tại I. Đường thẳng MI và OB cắt nhau ở K; đường thẳng OI và MB cắt nhau ở H. Chứng minh KH là trung trực của đoạn thẳng MO.
Câu 5 ( 0,5 điểm):
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.