Đề thi thử Quốc gia 2016 môn Toán trường Nam Duyên Hà – Thái Bình lần 3

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi thử môn Toán xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề thi thử Quốc gia 2016 môn Toán trường Nam Duyên Hà – Thái Bình lần 3, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán trường THPT Nam Duyên Hà – Thái Bình lần 3 có đáp án và thang điểm chi tiết. Tóm tắt nội dung đề thi:

Câu 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 3.
Câu 2: Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = −1.
Câu 3: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và các trục tọa độ.
Câu 4:
a) Tìm môđun của số phức z.
b) Tính xác suất sao cho 4 sản phẩm được chọn thuộc không quá hai trong ba loại sản phẩm trên.
Câu 5:
a) Giải phương trình lượng giác.
b) Giải phương trình mũ.
Câu 6: Chứng minh 2 đường thẳng vuông góc và tính khoảng cách từ một điểm tới mặt phẳng.
Câu 7: Giải phương trình vô tỉ chứa 1 căn.
Câu 8: Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng d. Tìm tọa độ điểm B thuộc d thỏa mãn điều kiện về khoảng cách.
Câu 9: Tìm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật.
Câu 10: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 biến A.

Hỏi và đáp