Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia – tạp chí Toán Học Tuổi Trẻ lần 3

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi thử môn Toán xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia – tạp chí Toán Học Tuổi Trẻ lần 3, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia – tạp chí Toán Học Tuổi Trẻ lần 3 được đăng tải trên báo THTT (Toán học Tuổi Trẻ) số 486 tháng 12 năm 2018. Đề được biên soạn bởi thầy Trần Quốc Luật – Giáo viên trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh, đề theo cấu trúc quen thuộc 50 trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Nội dung các câu hỏi trong đề không Những có thêm phần Toán 11 mà gần như bao quát hết nội dung Toán 12, trong đó có nhiều phần mà học sinh các trường THPT không chuyên chưa được học như số phức, tọa độ Oxyz …

Đề thi thử Toán học Tuổi Trẻ (THTT) là một trong số các đề thi thử được đón đọc nhiều nhất trong chuyên mục đề thi thử môn Toán 2018 trên KHODETHI.ORG. Hiện đề đã được cập nhật đáp án và lời giải chi tiết.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
Trích dẫn đề thi thử:
+ Cho dãy số (xn) thỏa mãn x1 = 40 và xn = 1,1.xn-1 với mọi n = 2, 3, 4 … Tính giá trị S = x1 + x2 + …. + x12 (làm tròn đến chữ số thấp phân thứ nhất).
A. 855,4   B. 855,3
C. 741,2   D. 741,3
+ Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau trong đó chứa các chữ số 3, 4, 5 và chữ số 4 đứng cạnh chữ số 3 và chữ số 5?
A. 1470   B. 750
C. 2940   D. 1500
+ Xét các số thực dương x, y thỏa mãn log√3 (x + y)/(x^2 + y^2 + xy + 3) = x(x – 3) + y(y – 3) + xy.
Tính giá trị lớn nhất Pmax của P = (3x + 2y + 1)/(x + y + 6)
A. 3   B. 2   C. 1   D. 4

Bạn đọc có thể xem lại các đề thi thử THTT lần trước:
+ Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán – tạp chí Toán Học Tuổi Trẻ lần 2
+ Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán – tạp chí Toán Học Tuổi Trẻ lần 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.