Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia đợt 2 – HK1 trường chuyên Hùng Vương – Bình Dương

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi thử môn Toán xin thu thập lại các sĩ tử về Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia đợt 2 – HK1 trường chuyên Hùng Vương – Bình Dương, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia đợt 2 – HK1 trường chuyên Hùng Vương – Bình Dương gồm 50 câu hỏi trác nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, nội dung đề thi có cả nội dung chương trình Toán 11 theo kế hoạch thi THPT Quốc gia năm nay, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi:
+ Cường độ của ánh sáng I khi đi qua môi trường khác với không khí, chẳng hạn như sương mù hay nước … sẽ giảm dần tùy theo độ dày của môi trường và một hằng số μ gọi là khả năng hấp thu ánh sáng tùy theo bản chất môi trường mà ánh sáng truyền đi và được tính theo công thức I = I0.e^(-μx) với x là độ dày của môi trường đó và tính bằng mét, I0 là cường độ ánh sáng tại thời điểm trên mặt nước. Biết rằng nước hồ trong suốt có μ = 1,4. Hỏi cường độ ánh sáng giảm đi bao nhiêu lần khi truyền trong hồ đó từ độ sâu 3m xuống đến độ sâu 30m ( chọn giá trị gần đúng với đáp số nhất).
A. e^30 lần
B. 2,6081.10^16 lần
C. e^27 lần
D. 2,6081.10^(-16) lần
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Hai bạn đọc Hùng và Vương cùng tham gia một kỳ thi thử trong đó có hai môn thi trắc nghiệm là Toán và Tiếng Anh. Đề thi của mỗi môn gồm 6 mã đề khác nhau và các môn khác nhau thì mã đề cũng khác nhau. Đề thi được sắp xếp và phát cho học sinh một cách ngẫu nhiên. Tính xác suất để trong hai môn Toán và Tiếng Anh thì hai các bạn Hùng và Vương có chung đúng một mã đề thi.
A. 5/36   B. 5/9
C. 5/72   D. 5/18
+ Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau đây:
A. Nếu hai mặt phẳng song song cùng cắt mặt phẳng thứ ba thì hai giao tuyến tạo thành song song với nhau.
B. Ba mặt phẳng đôi một song song chắn trên hai đường thẳng chéo nhau Những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.
C. Nếu mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (Q) thì mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng (P) đều song song với mặt phẳng (Q).
D. Nếu mặt phẳng (P) có chứa hai đường thẳng phân biệt và hai đường thẳng đó cùng song song song với mặt phẳng (Q) thì mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (Q).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.