de thi thu lop 9 thanh tan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về de thi thu lop 9 thanh tan, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH THANH HÓA
TRƯỜNG THCS THÀNH TÂN

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2014- 2015
Môn thi: TOÁN
Ngày thi 02 tháng 04 năm 2014
Thời gian làm bài: 120 phút

HỌ VÀ TÊN :…………………………………LỚP 9
ĐỀ A
Câu 1 : (2 điểm) :Giải hệ phương trình , các phương trình sau đây:
a.
b. x2 – 4x – 5 = 0
Câu 2: (2 điểm): Cho biểu thức A =
Tìm điều kiện xác định và rút gọn A.
b) Tìm tất cả các giá trị của x để A = 2
Câu 3: (2 điểm):
a) Cho phương trình: x2 – 2(m-1)x + m2 – 6 =0 ( m là tham số).
Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn
b/ Cho hàm số y = ax + b. Tìm a, b biết rằng đồ thị hàm số đã cho song song với đường thẳng y = – 2x + 3 và đi qua điểm M(2; 5)
Câu 4: (3 điểm)
Cho đường tròn tâm O, đường kính AB. Trên tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A lấy điểm M ( M khác A). Từ M vẽ tiếp tuyến thứ hai MC với (O) (C là tiếp điểm). Kẻ CH vuông góc với AB (), MB cắt (O) tại điểm thứ hai là K và cắt CH tại N. Chứng minh rằng:
Tứ giác AKNH là tứ giác nội tiếp.
Góc KAC= Góc OMB
N là trung điểm của CH.
Bài 5: (1,0 điểm)
Cho thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
—————–HẾT—————–

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

Họvàtênthísinh:……………………………………………SBD:……………………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH THANH HÓA
TRƯỜNG THCS THÀNH TÂN

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2014- 2015
Môn thi: TOÁN
Ngày thi 02 tháng 04 năm 2014
Thời gian làm bài: 120 phút

HỌ VÀ TÊN :…………………………………LỚP 9
ĐỀ B
Câu 1: (2 điểm)
Giải phương trình: x2 – 5x + 4 = 0
Giải hệ phương trình:
Câu 2: (2 điểm)
Cho biểu thức:
1. Tìm điều kiện xác định và Rút gọn biểu thức K.
2. Tìm a để .
Câu 3: (2,0 điểm)
a. Cho phương trình : ( m là tham số)
Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1 ,x2 thỏa mãn điều kiện sau :
x21 + x22 – 4 ( x1 +x2)= 2
b. Xác định a, b để đường thẳng (d): y = ax + b cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -2 và vuông góc với đường thẳng y = x + 3.

Câu 4. (3điểm)
Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC < BC) nội tiếp trong đường tròn (O). Gọi H là giao điểm của hai đường cao BD và CE của tam giác ABC
a. Chứng minh tứ giác BCDE nội tiếp trong một đường tròn
b. Gọi I là điểm đối xứng với A qua O và J là trung điểm của BC. Chứng minh rằng ba điểm H, J, I thẳng hàng
c. Gọi K, M lần lượt là giao điểm của AI với ED và BD.
Chứng minh rằng:

Câu5: (1,0 điểm)
Cho thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
—————–HẾT—————–

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

Họ và tên thísinh:……………………………………………SBD:……………………………

ĐÁP ÁN

Câu 5.
a. BCDE nội tiếp

Suy ra BCDE nội tiếp đường tròn đường kính BC

b. H, J, I thẳng hàng
IB ( AB; CE ( AB (CH ( AB)
Suy ra IB // CH
IC ( AC; BD ( AC (BH ( AC)
Suy ra BH // IC
Như vậy tứ giác BHCI là hình bình hành
J trung điểm BC ( J trung điểm IH
Vậy H, J, I thẳng hàng

c.
cùng bù với góc của tứ giác nội tiếp BCDE
vì (ABI vuông tại B
Suy ra , hay
Suy ra

Hỏi và đáp