Đề thi thử lớp 6 HKII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề thi thử lớp 6 HKII, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
Trường THCS HUỲNH KHƯƠNG NINH
ĐỀ THI HỌC KÌ II
Năm học : 2010-2011
Môn : TOÁN Lớp : 6
Thời gian : 90 phút

Bài 1 : ( 2 điểm ) Thực hiện phép tính :

a) 1 – 3 .[ 4 – 30 : ( -18 + 3 ) ]
b)
c)
d)

Bài 2 : ( 1.5 điểm ) Tìm x biết :

a) ( 3x – 4 ).( 5x + 15 ) = 0
b)
c)
Bài 3 ( 3 điểm )
Một thùng dầu chứa 750 lít. Lần I người ta lấy thùng dầu. Lần II, người ta lấy số dầu còn lại trong thùng, cuối cùng lấy thêm 180 lít. Hỏi cuối cùng trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu?

Bài 4 : ( 3 điểm )

Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ tia OB và OC sao cho AÔB = 300 và AÔC = 1300 .

a) Tính số đo CÔB
b) Vẽ tia Ot là tia phân giác của CÔB. Tia Ok là tia phân giác CÔA. Tính tÔk.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.