ĐỀ THI THỬ LÊN LỚP 10 MÔN TOÁN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ĐỀ THI THỬ LÊN LỚP 10 MÔN TOÁN, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRUNG TÂM ÔN LUYỆN ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT
Môn: Toán
Thời gian làm bài 120 phút

Bài 1 (1,5 điểm)
Cho biểu thức sau:
P =
a) Rút bọn P.
b) Tính c khi P =
Bài 2 (1,5 điểm)
Giải hệ phương trình:
Bài 3 (2,5 điểm)
1. Giải phương trình:
2. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 35m. Nếu tăng chiều rộng thêm 3m, tăng chiều dài thêm 2m thì diện tích hình chữ nhật khi đó là 396m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn.
Bài 4 (3,5 điểm)
Cho đường tròn (O) và điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Từ A kẻ 2 tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (O) và cát tuyến ADE không đi qua O. Gọi H là trung điểm của DE.
a. Chứng minh 5 điểm A, B, C, H, O cùng thuộc một đường tròn.
b. Chứng minh HA là tia phân giác của góc BHC.
c. BC và DE cắt nhau tại I. Chứng minh: AB2 = AI.AH.
Bài 5 (1 điểm)
Chứng minh: < <

……………………………..Hết…………………………..

Họ và tên thí sinh:…………………………………………………….. Số báo danh:………………..

Hỏi và đáp