de thi thu hk2 toan 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về de thi thu hk2 toan 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

THI THỬ (ĐỀ 3)
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, THPT TP. HỒ CHÍ MINH
Câu 1 (2 điểm)
Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a/ b/ c/
d/ e/ f/
g/ h/
Câu 2 (1 điểm)
a/ Vẽ đồ thị (P) của hàm số y = – x2 và đường thẳng (D): y = x – 2 trên cùng một hệ trục tọa độ.
b/ Tìm tọa độ các giao điểm của (P) và (D) ở câu trên bằng phép tính.
Câu 3 (1,5 điểm)
Cho phương trình: (m là tham số)
a/ Chứng minh phương trình trên luôn có 2 nghiệm phân biệt.
b/ Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình trên. Tìm m để
Câu 4 (2 điểm)
Tìm hai số u, v trong các trường hợp sau:
a/ b/
c/ d/
Câu 5 (1 điểm)
Không giải phương trình, hãy tính tổng và tích các nghiệm của mỗi phương trình dưới đây:
a/ b/
c/ d/
Câu 6 (3,5 điểm)
Từ điểm M nằm bên ngoài đường tròn (O) vẽ cát tuyến MCD không đi qua tâm O và hai tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn (O) (với A, B là các tiếp điểm và C nằm giữa M, D)
a/ Chứng minh MA2 = MC.MD
b/ Gọi I là trung điểm của CD. Chứng minh rằng 5 điểm M, A, O, I, B cùng nằm trên một đường tròn.
c/ Gọi H là giao điểm của AB và MO. Chứng minh tứ giác CHOD nội tiếp được đường tròn và AB là đường phân giác của góc CHD.
d/ Gọi K là giao điểm của các tiếp tuyến tại C và D của đường tròn (O). Chứng minh A, B, K thẳng hàng.
THI THỬ (ĐỀ 4)
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN, TRƯỜNG ĐHSP TP. HỒ CHÍ MINH
Câu 1 (1 điểm)
Không giải phương trình , hãy tính giá trị của biểu thức
(Trong đó x1, x2 là hai nghiệm của phương trình đã cho)
Câu 2 (1 điểm)
a/ Vẽ đồ thị (P) của hàm số y = x2
b/ Tìm giá trị của m để đường thẳng (D) là đồ thị hàm số () tiếp xúc với đồ thị (P). Tìm tọa độ tiếp điểm.
Câu 3 (1,5 điểm)
Cho phương trình: (m là tham số)
a/ Giải phương trình khi m = .
b/ Xác định giá trị của m, biết rằng phương trình có một nghiệm là . Với giá trị tìm được của m, hãy tính nghiệm thứ hai của phương trình.
Câu 4 (1 điểm)
Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a/ b/
b/
Câu 5 (1 điểm)
Tìm hai số u, v trong các trường hợp sau:
a/ b/
c/ d/
Câu 6 (1,5 điểm)
Cho phương trình (ẩn số x). Xác định Mọi giá trị của m sao cho:
a/ Phương trình vô nghiệm b/ Phương trình có hai nghiệm c/ Phương trình có 4 nghiệm
Câu 7 (3 điểm)
Cho (O),dây cung AB. Từ điểm M bất kỳ trên cung AB(M(A và M(B),kẻ dây cung MN vuông góc với AB tại H. Gọi MQ là đường cao của tam giác MAN.
a/ C/m 4 điểm A; M; H; Q cùng nằm trên một đường tròn.
b/ C/m: NQ.NA=NH.NM
c/ C/m MN là phân giác của

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.