Đề thi tham khảo Toán HKII lớp 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề thi tham khảo Toán HKII lớp 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
Trường THCS ĐỒNG KHỞI
ĐỀ THI HỌC KÌ II
Năm học : 2010-2011
Môn : TOÁN Lớp : 6
Thời gian : 90 phút

Bài 1 : ( 2 điểm ) Thực hiện phép tính sau :

a) ( -7 + │13│ ) – ( 13 -│-7│-25 ) – ( 25 +│-10│-9 )
b)
c)

Bài 2 : ( 2 điểm ) Tìm x biết :

a) 25% . x = 75
b)
c)
Bài 3 ( 2 điểm )

Một lớp học có 52 học sinh bao gồm ba loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh trung bình chiếm số học sinh cả lớp. số học sinh khá bằng số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp ?

Bài 4 : ( 2 điểm )
Trên cùng một mặt phẳng có bờ chứa tia Ox . Vẽ hai tia Om, On sao cho xÔm = 1000 ; xÔn = 500
a) Tính số đo mÔn ?
b) Tia On có phải là tia phân giác của . yÔm không ? Vì sao ?

Bài 5 : ( 1 điểm )
Cho : Với n € Z
Với giá trị nào của n thì A là phân số ?
Tìm các giá trị của n để A là số nguyên ?

Hỏi và đáp