Đề thi tham khảo – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề thi tham khảo, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT TRẢNG BÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Thị Trấn Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÌ THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn thi : Toán 6
Thời gian : 90 phút ( Không kể thời gian phát đề )
————————————————————————————————–

ĐỀ:
Bài 1 : (2đ)
Phát biểu Quy tắc cộng hai số nguyên âm.
Áp dụng: Tính ( -23 ) + ( – 17 )
a/ Trung điểm M của đoạn thẳng AB là gì ?
b/ Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm, lấy điểm M là trung điểm của đoạn thẳng .Tính độ
dài đoạn AM.
Bài 2 :(2đ) Cho các số : 520; 345; 1224; 459
a/ Số nào chia hết cho 2.
b/ Số nào chia hết cho 5.
c/ Số nào chia hết cho 3.
d/ Số nào chia hết cho cả 2 và 5 .
Bài 3: ( 2 điểm )
Cho m =72 ; n = 60
a/ Phân tích m và n ra thừa số nguyên tố.
b/ Tìm ƯCLN ( m,n )
c/ Tìm BCNN (m, n )
d/ So sánh tích ƯCLN (m,n). BCNN(m,n) với tích m . n

Bài 4 : (2đ)
Thực hiện phép tính.
a/ 80 – [ 130 – ( 12 – 4 )2 ]
b/ 49.58 – 29.58 + 240
2) Tìm xN biết :
a/ 5.x – 206 = 24.4
b/ xƯ(20) và x >8
Bài 5: ( 2 điểm )
Cho tia Ox, trên tia Ox lấy điểm M và N sao cho OM = 3 cm, ON = 6 cm
a/ Điểm M có nằm giữa hai điểm O và N không ? Vì sao ?
b/ Tính độ dài đoạn thẳng MN. So sánh OM và MN ?
c/ Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ON không ? Vì sao?

————————————————Hết—————————————————————

ĐÁP ÁN TOÁN 6

CÂU
ĐÁP ÁN
ĐIỂM

1
1/ a) Nêu đúng quy tắc sgk/ 75
Áp dụng ; (-23) + (-17)= – (23+17) = – 40
2/ a) Phát biểu đúng dịnh nghĩa sgk/124
Vẽ đúng chính xác AB = 5 cm .Tính AM = AB : 2 = 2,5 cm

0,5
0,5
0,5
0,5

2
520 ; 1224
520; 345.
1224; 459
520
0,5
0,5
0,5
0,5

3

b/ ƯCLN(72,60)= = 12
c/ BCNN(72,60)==8.9.5=360
d/ ƯCLN(72,60). BCNN(72,60)=12.360= 4320
Vaø 72.60 = 4320
Vaäy: ƯCLN(72,60). BCNN(72,60)= 72.60

0,5đ

0,5đ
0,5đ

0,5đ

4

1/ Thực hiện phép tính
= 80 – [ 130 – 82 ] = 80 – [ 130 – 64 ]
= 80 – 66 = 14
= 58 (49 – 29 ) + 240 = 58 . 20 + 240
= 116 + 240 = 356
2/ a) 5.x = 64 + 206
x = 27 : 5 = 54
b) Ư(20) = { 1,2,4,5,10,20)
x = 10 và x = 20 ( x > 8 )
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25

5
Vẽ hình chính xác

a/ Điểm M nằm giữa hai điểm O và N (Vì OM < ON )
b/ Vì điểm M nằm giữa hai điểm O và N
Nên: OM+ MN = ON
3 + MN = 6
MN = 6-3 = 3cm
Vậy MN = OM = 3cm
c/ Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng ON , vì OM = MN và M nằm giữa O và N

0,5đ

0,5đ
0,5đ

0,5đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.