Đề thi ôn KHI quận 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề thi ôn KHI quận 3, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TƯ LIỆU CÁ NHÂN
GIÁO VIÊN – Q3
((((

NĂM HỌC 2015 – 2016

Ho tên HS: Lớp: …..

Trường THCS Bạch Đằng
ĐỀ THAM KHẢO TOÁN 9 HỌC KỲ I – NH: 2015 – 2016
Bài 1: (4.0đ) Rút gọn các biểu thức sau :
;

Bài 2: (2.0đ) Cho hàm số y = x (d1) và hàm số y = 2x – 3 (d2)
a/ Vẽ (d2) trên mặt phẳng tọa độ Oxy
b/ Tìm tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) bằng phép toán
Bài3: (0.5đ) Thực hiện tính: với
Bài 4: (3,5) Trên tiếp tuyến tại B của (O) lấy điểm A, vẽ dây BC vuông góc OA tại H ( B, C thuộc (O)). Trên tia đối tia BO lấy K sao cho OH =2BK. Gọi V là điểm đối xứng của C qua O
a/ Chứng minh : AC là tiếp tuyến của (O) và
b/ Gọi D là trung điểm OH . Chứng minh :
c/ Qua D vẽ đường thẳng vuông góc OA cắt AB tại F, DE ( AB tại E
Gọi K là trung điểm của IB. Chứng minh : (AEK (AKF
d) Dựng đường thẳng vuông góc với AO tại A cắt BO tại R. AV cắt (O) tại L( L nằm giữa A và V. Chứng minh: R; L; C thẳng hàng.
—o0o—
TRƯỜNG THCS BÀN CỜ
ĐỀ THAM KHẢO TOÁN 9 HỌC KỲ I – NH: 2015 – 2016
Bài 1: (3 điểm) Thu gọn các biểu thức sau:
1)
2)
3)
4)
Bài 2: (1 điểm) Cho . Tính A = x + y
Bài 3: (2,5 điểm) Cho hàm số có đồ thị (d1) và hàm số y = 2x – 4 có đồ thị (d2)
a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng mặt phẳng tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm A của (d1) và (d2) bằng phép toán.
d) Xác định tọa độ điểm B trên trục tung để (AOB cân tại O
Bài 4: (3,5 điểm) Cho (O;R) đường kính AB. Tiếp tuyến tại M bất kỳ thuộc (O) (M khác A và B) cắt hai tiếp tuyến tại A và B của (O) lần luợt ở C và D.
Chứng minh: AC + BD = CD
Chứng minh: và AC.BD = R2
Gọi E là giao điểm của tia CO với tiếp tuyến tại B của (O); F là giao điểm của tia DO với tiếp tuyến tại A của (O). Chứng minh: EF là tiếp tuyến của (O).
Kẻ MH ( AB (H ( AB). Xác định vị trí của M để chu vi (MOH đạt giá trị lớn nhất.
—o0o—
Trường THCS COLETTE
ĐỀ THAM KHẢO TOÁN 9 HỌC KỲ I – NH: 2015 – 2016
Bài 1: (3 điểm) Rút gọn:

Bài 2: (1,5 điểm) Cho biểu thức: A = (với x ( 0, x ( 4)
Rút gọn A.
Tìm giá trị nhỏ nhất của A.
Bài 3: (1,5 điểm) Cho hàm số có đồ thị (D1) và hàm số có đồ thị (D2).
Vẽ (D1), (D2) trên cùng một hệ trục tọa độ.
Gọi (D3) là đồ thị của hàm số y = (m – 2)x – n + 3. Xác định m và n biết (D3) // (D1) và (D3) cắt (D2) tại một điểm nằm trên trục tung.
Bài 4: (4 điểm) Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB = 2R. Kẻ 2 tiếp tuyến Ax, By nằm cùng phía với nửa đường tròn đối với AB. Từ điểm C bất kỳ trên Ax (C ( A) vẽ tiếp tuyến CM với nửa đường tròn (M là tiếp điểm), CM cắt By ở D.
Chứng minh: .
Chứng minh tích AC.BD không đổi khi C di chuyển trên Ax.
Gọi I là trung điểm của CD, vẽ đường tròn tâm I đường kính CD. Chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn tâm I.
Qua M vẽ đường thẳng song song với Ax cắt AD tại N. Chứng minh 3 điểm C, N, B thẳng hàng.
—o0o—
Trường THCS Đoàn Thị Điểm
ĐỀ THAM KHẢO TOÁN 9 HỌC KỲ I

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.