Đề thi OLYMPIC – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề thi OLYMPIC, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề Số 1
A . Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 6 chuyên toán
( Quận Ba Đình – năm học 1991-1992)

Bài 1: ( 5 điểm )
Bài 2: ( 5 điểm )
Tìm hai số tự nhiên a,b thoả mãn điều kiện:
a + 2b = 48 và (a,b) + 3 [a,b] = 114
Bài 3: Hình học ( 6 điểm )
1. Cho 3 điểm A,B,C thẳng hàng và AB + BC =AC. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Tại sao?
2. Cho góc aOb và tia 0c nằm giữa hai tia Oa và Ob. Od là tia đối của tia Oc .Chứng minh rằng:
Tia Od không nằm giữa hai tia Oa và Ob.
Tia Ob không nằm giữa hai tia Oa và Od.
Bài 4: ( 4 điểm ) Tính tỷ số biết

b . Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 6 chuyên toán
( Quận Ba Đình – năm học 1993-1994)
Câu 1: (6 điểm) Thực hiện tính dãy

Câu 2: (5 điểm) Tìm 2 số tự nhiên thoả mãn:
– Tổng của BSCNN và ƯSCLN của 2 số ấy là 174.
– Tổng của số nhỏ và trung bình cộng của 2 số ấy là 57
Câu 3 : (4 điểm) Cho 5 điểm A, B, C, D, E trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng.
– Có bao nhiêu đoạn thẳng mà mỗi đoạn thẳng nối 2 trong 5 điểm đã cho.Kể tên các đạon thẳng ấy.
– Có thể dựng được một đường thẳng không đi qua điểm nào trong 5 điểm đã cho mà cắt đúng 5 đoạn thẳng trong các đoạn thẳng nói trên không? Giải thích vì sao:
Câu 4 : (5 điểm)
Lúc 8 giờ, một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km /h. Lát sau người thứ 2 cũng đi từ A đến B với vận tốc 20km /h. Tính ra hai người sẽ gặp nhau tại B. Người thứ 2 đi được nửa quãng đường AB thì tăng vận tốc lên thành 24km /h. Vì vậy 2 người gặp nhau cách B 4 km.Hỏi 2 người gặp nhau lúc mấy giờ?

Đề Số 2
A . Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 6 chuyên toán
( Quận Ba Đình – năm học 1993-1994)
Bài1: ( 4 điểm )
Cho
Tính tỷ số
Bài 2: ( 4 điểm )

Tìm các chữ số a,b sao cho số chia hết cho 4 và chia hết cho 7.
Bài 3 : ( 4 điểm )
Lúc 8 giờ một người đi từ A dến B với vận tốc 25 km/h. Khi còn cách B 20km người ấy tăng vận tốc lên 30 km/h. Sau khi làm việc ở B trong 30 phút, rồi quay trở về A với vận tốc không đổi 30 km/h và đến Alúc 12 giờ 2 phút. Tính chiều dài quãng đường AB.
Bài 4: ( 4 điểm )
Trên tia Ax ta lấy các điểm B, C, Dsao cho AB = 5cm; AC = 1cm; AD = 3 cm.
Chứng minh rằng điểm D nằm giữa hai điểm C và B
Trên đoạn thăng AB lấy điểm M sao cho CM = 3 cm . Chứng minh rằng điểm C nằm giữa hai điểm A và m
Bài5: ( 4 điểm )
Tìm phân số thoả mãn điều kiện: và 7a + 4b = 1994

B . Đề thi chọn học sinh giỏi TOáN lớp 6
( Quận Ba Đình – năm học 1994-1995)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.