Đề thi MTCT cấp huyện – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề thi MTCT cấp huyện, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI MTBT CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2012 – 2013
Môn thi: Giải toán bằng máy tính bỏ túi Casio .
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
Thí sinh dùng máy tính Casio fx220, fx500A,fx500MS,fx570MS,fx570ES để làm bài thi và nếu không nói gì thêm thì tính chính xác đến 10 chữ số.
Câu 1 (5đ):Tính giá trị của các biểu thức sau:
a) , khi x = 2,012 và y = 2,013.
b)
khi x = 2013
Sơ lược cách tính :

A =
Sơ lược cách tính 

B =

Câu 2 ()Tính x, y biết:
a) ; b)
Sơ lược cách tính

 

x =
Sơ lược cách tính 

y =

Câu 3 (5đ)
a) Một học sinh có 20 ô vuông. Ô thứ nhất bỏ 1 hạt thóc, ô thứ hai bỏ 3 hạt thóc, ô thứ 3 bỏ 9 hạt thóc, ô thứ tư bỏ 27 hạt thóc. Hỏi học sinh đó cần bao nhiêu hạt thóc để bỏ đủ 20 ô theo qui tắc trên.
b) Cho ba số : A = 1193984 ; B = 157993 ; C = 38743
Tìm ước chung lớn nhất của ba số A, B, C.
Tìm bội chung nhỏ nhất của ba số A, B, C với kết quả đúng chính xác.

a)
b)

Bài 4: (5 điểm)
Một người gửi tiết kiệm 100 000 000 đồng (tiền Việt Nam) vào một ngân hàng theo mức kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 0,75% một tháng.
a) Hỏi sau 5 năm, người đó nhận được bao nhiêu tiền (cả vốn và lãi) ở ngân hàng. Biết rằng người đó không rút lãi ở tất cả các định kỳ trước đó.
b) Nếu với số tiền trên, người đó gửi tiết kiệm theo mức kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 11% năm thì sau 10 năm sẽ nhận được bao nhiêu tiền (cả vốn và lãi) ở ngân hàng. Biết rằng người đó không rút lãi ở tất cả các định kỳ trước đó.
(Kết quả lấy theo các chữ số trên máy khi tính toán.
Theo kỳ hạn 12 tháng

Theo kỳ hạn 6 tháng

Bài 5: (5 điểm)

a) Tìm cặp số (x;y) nguyên dương sao cho

b) Tìm lớn nhất và nhỏ nhất trong các số tự nhiên dạng mà chia hết cho 5, 7 và 9
Kết quả:
a) ( ; )

b) Số lớn nhất:
Số nhỏ nhất:

Bài 6 : (5 điểm)
1) Giải phương trình sau , tính x theo a, b (với a >0, b > 0)

2) Cho biết a = 250204 ; b = 260204
Sơ lược cách giải

Nghiệm x =

Câu 7: () Cho hình thang vuông ABCD có AB = 12,35cm ; BC = 10,55cm
Các góc: Tính:
Hình vẽ:

Chu vi hình thang vuông ABCD

Diện tích hình thang vuông ABCD.

Số đo các góc còn lại của tam giác ADC (độ, phút)

Bài 8: (5 điểm)

1)Cho M = 0,1(23) + 0,6(92)

Giá trị M (ghi ở dạng phân số) =

2) Số thập phân tuần hoàn A= 3,5(23) được sinh ra bởi phân số nào ?

A=

3) Chữ số đứng ở vị trí thứ 2012 ở phần thập phân trong kết quả của phép chia 19 cho 21 là chữ số nào?

Chu kỳ tuần hoàn có : …. chữ số

chữ số thứ 2012 phần thập phân là số: ………

4) Tìm thương và dư trong phép chia đa thức :
x7 – 2×5 – 3×4 + x – 1 cho x + 5

Thương:……………………………
Dư: …..……………………………

Bài 9 : (5 điểm) Tam giác ABC vẽ đường cao AH và có các cạnh AB = 6 dm,
góc A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.