De thi MTCT 8 vong loai 2017 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về De thi MTCT 8 vong loai 2017, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Phổ Thạnh ĐỀ THI CHỌN HSG MTBT
Họ và tên:…………………… Môn MTCT 8 – Năm 2016 – 2017
Lớp : 8/… Thời gian 90’

(Các số có dư đều lấy 4 chữ số thập phân sau khi đã làm tròn)
Mỗi bài 3 điểm

Bài 1: Tìm dư của các phép chia sau:
123456789 : 6789
12345678987654321 : 6789

Bài 2: Tìm dư của đa thức P(x) cho đa thức Q(x) đã cho sau đây:
a) P(x) = 4×3 +3×2 +2x + 2017 Q(x) = x – 5
b) P(x) = 5×4 +4×3 + 3×2 + 2x + 2017 Q(x) = ( x – 5 )( x – 2 )

Bài 3: Tìm UCLN và BCNN của A và B :
a) A = 468 B = 2468
b) A = 2419580247 B = 3802197531

Bài 4: Tìm các chữ số tận cùng của các số theo yêu cầu:
2 chữ số tận cùng của 232017
3 chữ số tận cùng của 22017

Bài 5: Cho dãy số U1 = 2 ; U2 = 20. Biết qui luật Un+2 = 3Un+1 + 2Un . Tính U1 đến U20. ? Nêu cách bấm cho Các số hạng đầu ?

Bài 6 : Cho tam giác ABC có = 900, AB = 3cm, AC = 4cm. Vẽ đường cao AH. Gọi D đối xứng với H qua AB, E đối xứng với H qua AC. Tính DE?

Bài 7: Cho tam giác ABC nhọn, có độ dài ba đường trung tuyến lần lượt là 9cm,6cm,12cm. Tính:
Diện tích tam giác ABC?
Độ dài đường cao AH?

Bài 8: Cho hình thang ABCD có AB//CD = 900, AB = 2,25cm; = 500, diện tích hình thang bằng 9,92cm2. Tính :
Độ dài các đoạn AD,DC,BC?
Các góc ?

Bài 9: Cho hình thang ABCD có đáy lớn CD = 10cm, đáy nhỏ bằng đường cao, đường chéo vuông góc với cạnh bên. Tình độ dài đường cao?

Bài 10: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 9cm , AC = 12cm. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác, G là trọng tâm của tam giác . Tính độ dài IG ?

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HSG MTBT

Bài
Nội dung
Điểm

1

Dư 5613
Dư 3192

2

R(x) = 2602
R(x) = 1194x – 243

3

UCLN = 4 , BCNN = 288756
UCLN = 345654321 , BCNN = 26615382717

4

a) 03 ( mod 100 )
b) 072 ( mod 1000 )

5

u1= 2
u6= 2936
u11= 1.682.392
u16= 964.104.568

u2= 20
u7= 10456
u12= 5.991.928
u17= 3.433.709.336

u3= 64
u8= 37240
u13= 21.340.568
u18= 12.229.337.144

u4= 232
u9= 132632
u14= 76.005.560
u19= 43.555.430.104

u5= 824
u10= 472376
u15= 270.697.816
u20= 155.124.964.600

6

DE= 4,8cm

7

SABC= 34,85685012 cm2
AH = 11,61914369 cm

8

AD= 2,68144cm , DC= 5,149009 cm; BC= 3,948974459 cm
;

9

Gọi AB = x x = cm = 4,4721359 cm

10

AG = 5 cm, r = 1,5 cm
AI = r = 2,12132 cm
,
IG = 0,669307 cm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.