Đề thi môn Toán lớp 9 HK II 2015 – 2016 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề thi môn Toán lớp 9 HK II 2015 – 2016, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 07/04/2016
Ngày kiểm tra: 05/05/2016.
Tuần 35. Tiết PPCT 70 (ĐS +HH)

KIỂM TRA HKII – Năm học 2015 – 2016
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể giao đề)

1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức: Củng cố được các kiến thức về: Giải hệ phương trình; Phương trình bậc hai và phương trình quy về phương trình bậc hai; Giải bài toán bằng cách lập phương trình; Đường tròn; Công thức tính diện tích và thể tích hình nón.
b. Về kĩ năng: Làm được các dạng toán trong bài kiểm tra
c. Về thái độ: Kiểm tra ý thức, thái độ, động cơ học tập, rút kinh nghiệm phương pháp học tập.
2. Chuẩn bị:
a. Chuẩn bị của học sinh: Dụng cụ học tập
b. Chuẩn bị của giáo viên:

Ma trận:

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình đơn giản
(bài 1c)

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,75
100%

1
0,75
7,5%

2. Phương trình bậc hai và phương trình quy về phương trình bậc hai
Nêu được cách giải phương trình bậc hai
(LT đề 1)

Giải được phương trình bậc hai và trùng phương đơn giản (bài 1 a, b)

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1 (0)
2 (0)
61,5 (0%)
2
1,25
38,5%

3 (2)
3,25 (1,25)
32,5%(12,5%)

3. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Giải được bài toán bằng cách lập phương trình (bài 2)

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
2
100%
1
2
20%

4. Góc nội tiếp
Nêu được tính chất góc nội tiếp(LT đề 2)
Áp dụng tính được số đo cung(LT đề 2)

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
(0) (1)
(0) (1)
(0) (50%)
(0) (1)
(0) (1)
(0) (50%)

(0) (2)
(0) (2)
(0) (20%)

5. Tứ giác nội tiếp

Chứng minh được tứ giác nội tiếp (Bài 3 a) GT, KL, Hình

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1
100%
1
1
10%

6. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau

Vận dụng tính chất tiếp tuyến cắt nhau làm bài tập (Bài 3 b)

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1
100%
1
1
10%

7. Trường hợp đồng dạng thứ ba

Vận dụng tam giác đồng dạng chứng minh hệ thức (bài 3 c)

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1
100%
1
1
10%

8. Hình nón

Vận dụng công thức tính diện tích và thể tích hình nón (bài 4)

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1
100%
1
1
10%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1 (1)
2 (1)
20% (10%)
3 (4)
2 (3)
20% (30%)
5
6
60%
9 (10)
10 (10)
100%

Đề bài:
I – LÝ THUYẾT: (2 điểm) Học sinh chọn một trong hai đề sau :
Đề 1 : Viết công thức nghiệm của phương trình bậc hai.
Đề 2 : a) Nêu tính chất góc nội tiếp.
b) Áp dụng: cho biết góc BAC = 300. Tính số đo cung BC?
II – BÀI TẬP : (8 điểm)
Bài 1. (2 điểm)
Giải phương trình và hệ phương trình sau :
a) x2 + 5x – 6 = 0 b) 2×4 + 3×2 – 2 =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.