Đề thi môn mạng máy tính – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề thi môn mạng máy tính, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thi 50 câu trong vòng 60’

1/.TCP/IP từ tầng ứng dụng đến tầng vật lý được thêm vào:
A.Header B.Thông tin phân mảnh
C.Địa chỉ nguồn D.Địa chỉ đích

2/.DSL tốc độ cao được truyền trên:
A.Cáp đồng trục B.Cáp sợi quang
C.Phương tiện vô tuyến D.Cáp đôi bằng đồng

3/.Để kết nối các mạng với nhau ta sử dụng:
A.Router B.NIC
C.Repeater D.Switch

4/.Dựa trên kĩ thuật chuyển mạch ta có các mạng sau:
A.Chuyển mạch kênh,chuyển mạch thông báo, chuyển mạch tập trung
B.Chuyển mạch phân tán, Chuyển mạch kênh, chuyển mạch tập trung
C. Chuyển mạch kênh,chuyển mạch gói, chuyển mạch thông báo
D. Chuyển mạch tập trung, chuyển mạch gói, chuyển mạch thông báo

5/.DTE là khái niệm chỉ:
A.Các thiết bị đầu cuối dữ liệu
B.Các thiết bị mô-đem, máy tính
C.Các thiết bị Repeater, multiplexer
D.Các thiết bị terminal, tranducer

6/.Địa chỉ Ipv4 có độ dài:
A.32 bit B.48 bit
C.52 bit D.64 bit

7/.Giao thức nào thuộc tầng thứ nhất:
A.TCP/IP B.RARP/ICMP
C.UDP/ICMP D.ARP/RIP

8/.Giao thức BCS/Basic Mode thuộc nhóm giao thức:
A.Đồng bộ hướng bit B.Đồng bộ hướng kí tự
C.Dị bộ hướng bit D.Dị bộ hướng kí tự

10/.Giao thức HDLC thuộc nhóm giao thức:
A.Đồng bộ hướng bit B.Đồng bộ hướng kí tự
C.Dị bộ hướng bit D.Dị bộ hướng kí tự

11/.Card mạng(NIC) là thiết bị để:
A.Kết nối các mạng với nhau
B.Cung cấp khả năng điều khiển việc cập đường truyền
C.Được xác định bởi địa chỉ vật lý 16 byte
D.Cung cấp khả năng truyền thông giữa các máy tính trên mạng

12/.Bps và Baud
A.Là hai đơn vị đo có thể giống nhau, cũng có thể khác nhau
B.Baud không phải đơn vị đo thông tin
C.Là hai đơn vị đo hoàn toàn khác nhau
D.Là hai đơn vị đo hoàn toàn giống nhau

13/.Trong mô hình OSI, tầng 4 là tầng
A.Data link B.Session C.Network D.Transport

15/.Trong mô hình OSI, tầng 5 là tầng
A.Transport B.Presentation C.Session D.Network

16/. Bridges thuộc tầng nào trong mô hình OSI? Tầng 2: Tầng liên kết dữ liệu (Data Link Layer)

17/.Giao thức mạng (protocol) được hiểu là
A.Các quy ước truyền thông trên mạng B.Các phần mêm diều khiển mạng
C.Cách kết nối các thiết bị vật lý trong mạng D.Sơ đồ kết nối vật lý các máy tính trong mạng

18/.Cấu hình mạng (topology)được hiểu là
A.Các qui ước truyền thông trên mạng B.Sơ đồ kết nối vật lý các máy tính trong mạng
C.Cách kết nối các thiết bị vật lý trong mạng D.Các phần mềm điều khiển mạng

19/.Mạng client/server cung cấp dịch vụ trên:
A.client B.server và nhà mạng
C. client và nhà mạng D.server

20/.Tín hiệu số có ưu điểm hơn tín hiệu analog:
A.Giảm nhiễu trên đường truyền
B.Tốc độ đường truyền cao hơn
C.Dùng chung cho cả thoại, số liệu, hình ảnh, âm nhạc…
D/.Tất cả đều đúng

21/.Đối với kỹ thuật Frame Relay thì câu nào sau đây là sai
A.Kích thước gói tin là 128 bytes
B.Khuôn dạng tổng quát giống như khuôn dạnh của BCS/Basic Mode
C.Chức năng dồn kênh được thực hiện ở tầng Transport
D.Chức năng chọn đường được thực hiện ở tầng Data link

22/.Với giao thức HDLC, Frame loại U là Frame
A.Kiểm soát lỗi , thông báo các frame đã nhận tốt
B.Thiết lập, hủy bỏ liên kết dữ liệu, kiểm soát luồng dữ liệu
C.Truyền thông tin, thông báo các frame đã và sẽ nhận
D. Điều khiển

23/.Với giao thức HDLC, Frame loại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.