Đề thi Lương Thế Vinh Đồng Nai 2012-2013 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề thi Lương Thế Vinh Đồng Nai 2012-2013, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN TỈNH ĐỒNG NAI
NĂM HỌC 2012 – 2013
( ĐỀ CHÍNH THỨC) Môn thi: Toán chung
Thời gian làm bài: 120 phút ( không kể thời gian giao đề)
( Đề thi này gồm một trang, có bốn câu)
Câu 1: ( 2,5 điểm) .
1/ Giải các phương trình :
a/
b/
2/ Giải hệ phương trình :
Câu 2 : ( 2,0 điểm) .
Cho parabol y = x2 (P) và đường thẳng y = mx (d), với m là tham số.
1/ Tìm các giá trị của m để (P) và (d) cắt nhau tại điểm có tung độ bằng 9.
2/ Tìm các giá trị của m để (P) và (d) cắt nhau tại 2 điểm, mà khoảng cách giữa hai điểm này bằng

Câu 3 : ( 2,0 điểm)
1/ Tính :
2/ Chứng minh : , biết rằng .

Câu 4 : (3,5 điểm)
Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm O, đường kính AH, đường tròn này cắt các cạnh AB, AC theo thứ tự tại D và E .
1/ Chứng minh tứ giác BDEC là tứ giác nội tiếp được đường tròn.
2/ Chứng minh 3 điểm D, O, E thẳng hàng.
3/ Cho biết AB = 3 cm, BC = 5 cm. Tính diện tích tứ giác BDEC.

——–HẾT——

THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN TỈNH ĐỒNG NAI
NĂM HỌC 2012 – 2013
( ĐỀ CHÍNH THỨC) Môn thi: Toán ( môn chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút ( không kể thời gian giao đề)
( Đề thi này gồm một trang, có năm câu)

Câu 1. (1,5 điểm)
Cho phương trình ( với )
Chứng minh rằng là một nghiệm của phương trình đã cho.

Câu 2. (2,5 điểm)
Giải hệ phương trình ( với ).

Câu 3.(1,5 điểm)
Cho tam giác đều MNP có cạnh bằng 2 cm. Lấy n điểm thuộc các cạnh hoặc ở phía trong tam giác đều MNP sao cho khoảng cách giửa hai điểm tuỳ ý lớn hơn 1 cm ( với n là số nguyên dương). Tìm n lớn nhất thoả mãn điều kiện đã cho.

Câu 4. (1 điểm)
Chứng minh rằng trong 10 số nguyên dương liên tiếp không tồn tại hai số có ước chung lớn hơn 9.

Câu 5. (3,5 điểm)
Cho tam giác ABC không là tam giác cân, biết tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (I). Gọi D,E,F lần lượt là các tiếp điểm của BC, CA, AB với đường tròn (I). Gọi M là giao điểm của đường thẳng EF và đường thẳng BC, biết AD cắt đường tròn (I) tại điểm N (N không trùng với D), giọi K là giao điểm của AI và EF.
Chứng minh rằng các điểm I, D, N, K cùng thuộc một đường tròn.
Chứng minh MN là tiếp tuyến của đường tròn (I).

———-HẾT———–

GIẢI ĐỀ THI VÀO LỚP 10
CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH ĐỒNG NAI
NĂM 2012 – 2013
Môn: Toán chung
—————–
Câu 1: ( 2,5 điểm) .
1/ Giải các phương trình :
a/ (*) Đặt
(*)( t2 – t – 20 = 0 ( (t1 = 5 (nhận) v t2 = – 4 ( loại)); Với t = 5 => x2 = 5 ( x =
Vậy phương trình có hai nghiệm x = và x = –
b/ ( điều kiện )
( x(x-3) = 0
( x = 0 ( loại) v x = 3 ( nhận).
Vậy phương trình có một nghiệm x = 3.
2/ Giải hệ phương trình :
Từ
(nhận)
Vậy hệ phương trình có 2 nghiệm (x; y):

Câu 2 : ( 2,0 điểm) .
1/ P.trình hoành độ giao điểm (P) và (d) :
Vì giao điểm . Với y = 9 =>m2 = 9 ( (m = 3 v m = -3)
Vậy với thì (P) và (d) cắt nhau tại điểm có tung độ bằng 9.

2/

Hỏi và đáp