đề thi lớp chọn năm học 2009-2010 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về đề thi lớp chọn năm học 2009-2010, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường T.H.C.S Xuân Phong
Tổ KH Tự nhiên
đề thi tuyển lớp chọn khối 7
(năm học 2009-2010)

Bài 1(1điểm). Tính

Bài 2 (2 điểm) Tìm x biết:

Bài 3 (2 điểm)
Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn .Nếu chảy một mình thì vòi A cần 5 giờ mới đầy bể,vòi B cần 4 giờ mới đầy bể. Hỏi hai vòi cùng chảy trong giờ đã được nửa bể chưa? Tính phần còn lại của bể?
Bài 4 (2 điểm) Cho
Chứng minh rằng M
Bài 5 (1 điểm) Tính

Bài 6 (2 điểm) Cho

Chứng minh rằng:
Hết

Hỏi và đáp