Đề thi lớp 10(08-09) ĐăkLăk – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề thi lớp 10(08-09) ĐăkLăk, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI LỚP 10. NĂM HỌC 2008-2009
ĐĂKLĂK
………….
ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TOÁN LỚP 9 (THCS)
Thời gian làm bài 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)
Bài 1:(2 điểm)
Cho biểu thức A =

Rút gọn biểu thức A.
Tìm các giá trị của x để A < -4
Bài 2:(2 điểm)
Cho hệ phương trình
là tham số, m
Giải hệ phương trình (1) với m = 4
Tìm m để hệ (1) có nghiệm (x;y) sao cho x + y < -1.
Bài 3: (1,5 điểm)
Cho phương trình: x2 – 7x + m = 0 (m là tham số).
Tìm các giá trị m để phương trình có nghiệm.
Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1; x2 sao cho .
Bài 4: (3,5 điểm)
Cho đường tròn (O), hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau, M là một điểm trên cung
nhỏ AC, Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại M cắt tia DC tại S. Gọi I là giao điểm của CD và
MB.
Chứng minh tứ giác AMIO nội tiếp trong một đường tròn.
Chứng minh góc và góc .
MD cắt AB tại K. Chứng minh DK.DM không phụ thuộc vị trí M trên cung nhỏ AC.
Bài 5: (1 điểm) Chứng minh rằng:

………. Hết ………..

Hỏi và đáp