đề thi lớp 10 moi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về đề thi lớp 10 moi, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút
Đề thi này gồm 01 trang 05 câu
Câu 1 (2,0 điểm): Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

Câu 2:(2,0điểm): a. Cho phương trình sau x2-(3+2m)x +m2 + 6m=0
Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1,x2 sao cho đạt giá trị lớn nhất.
b. Tính giá trị của biểu thức B =
Câu 3 (2,0điểm): a.Hai khối 6 và 8 của một trường THCS có 420 học sinh và tỉ lệ học sinh đạt học lực giỏi là 85%. Khối 6 đạt tỉ lệ 80% là học sinh giỏi, khối 8 đạt 90% tỉ lệ học sinh giỏi. Tính số học sinh giỏi của mỗi khối.
b.Cho hàm số y = 3x + m +1.Tìm m để đồ thị hàm số trên cắt đường thằng y=2x-3 tại điểm thuộc góc phần tư thứ III .
Câu 4 (3,0 điểm): Cho tam giác ABC ( ) nội tiếp trong nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Dựng tiếp tuyến với đường tròn (O) tại C và gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến tiếp tuyến đó. AH cắt đường tròn (O) tại M (M ( A). Đường vuông góc với AC kẻ từ M cắt AC tại K và AB tại P.
a) Chứng minh tứ giác MKCH nội tiếp.
b) Chứng minh (MAP cân.
c) Tìm điều kiện của (ABC để ba điểm M, K, O thẳng hàng
Câu 5 (1,0 điểm): ChoTìm giá trị lớn nhất của
Họ và tên thí sinh:…………………………………………………..
Chữ kí giám thị coi thi:………………………………………….

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút
Đề thi gồm có 1 trang 05 câu
Câu
Hướng dẫn chấm
Điểm

Câu 1

2,0

1,(1,0 đ)

ĐặtKhi đó phương trình có dạng:

0,25

Với t=4 thì
0,25

Với x=9 thì
0,25

Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm là x1=2,x2=-2;x3=3;x4=-3
0,25

2.(1.0 đ)

0,25

0,25

0,25

Vậy hệ phương trình có nghiệm là (x;y)=(33;66)
0,25

Câu 2

2,0 đ

1.(1.0 đ)

Ta có
Để phương trình có hai nghiệm
0,25

Theo hệ thức vi-et ta có :

0,25

Ta có

Có 2m2+2m+1>0 mọi m

Dấu”=” xảy ra
0,25

Vậy với m= 1 thì GTLN của P=8
0,25

2.(1.0 đ)

0,25

0,25

0,25

Vậy B=-18
0,25

Câu 3

2,0

a.(1,0 đ)

Gọi số học sinh lớp 6, lớp 8 của trường THCS đó là x,y (học sinh;)
Tổng số học sinh lớp 6 và 8 của trường là 420 học sinh nên x+y=420(học sinh) (I)
0,25

Vì học sinh có học lực trên giỏi đạt tỉ lệ 85% nên số học sinh giỏi là 420.85%=357(hs)
Khối 6 đạt tỉ lệ 80% là học sinh giỏi, khối 8 đạt 90% nên ta có 80%.x+90%y=357 hay 0,8x+0,9y=357(II)
0,25

Kết hợp (I) và (II) ta có hệ phương trình

0,25

Vậy số học sinh giỏi lớp 6 và 8 là 210 học sinh và 210 học sinh.
0,25

b.(1,0đ)

Hoành độ của giao điểm là nghiệm của phương trình :

0,25

Đề giao điểm thuộc góc phần tư thứ III khi
A thuộc

Hỏi và đáp