Đề thi lại toán 8 (lên lớp 9) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề thi lại toán 8 (lên lớp 9), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI LẠI MÔN TOÁN 8

Đề bài
Bài 1: (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất
1. Kết quả phép nhân (x+2).(x-2) là
A) x2-4x+4
B) x2+4x+4
C) x2-4
D) x2+4

2. Giá trị biểu thức x2+6x+9 tại x=97 là
A) 10
B) 100
C) 1000
D) 10000

3. Dạng rút gọn của phân thức là
A)
B)
C) 8x-1
D) 8x

4. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau là:
A. Hình bình hành
B. Hình thoi
C. Hình vuông
D. Các đáp án A, B, C đều sai
Bài 2: (1,5 điểm)
Giải các phương trình
2x-3=5

Bài 3: (1,5 điểm)
Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Hai thư viện có cả thảy 20000 cuốn sách. Nếu chuyển từ thư viện thứ nhất sang thư viện thứ hai 2000 cuốn thì số sách ở hai thư viện bằng nhau. Tính số sách lúc đầu ở mỗi thư viện?
Bài 4: (3 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, có các đường cao BH, CK
Chứng minh ABHACK
Chứng minh AHKABC
Gọi HM, KN là các đường cao của tam giác AHK. Chứng minh MN // BC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.