ĐỀ THI LẠI TOÁN 8 CÓ MA TRẬN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về ĐỀ THI LẠI TOÁN 8 CÓ MA TRẬN, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS
MAI XUÂN THƯỞNG
TỔ: TOÁN – LÝ
MA TRẬN ĐỀ THI LẠI
MÔN TOÁN LỚP: 8
Năm học 2017 – 2018
Thời gian làm bài : 45 phút

A/ PHẦN CHUNG:
I/ Mục tiêu kiểm tra:
Thu thập thông tin để đánh giá xem học sinh có đạt được chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình hay không, từ đó điều chỉnh PPDH và đề ra các giải pháp thực hiện cho chương tiếp theo.
II/ Nội dung kiểm tra: Phương trình 1 ẩn; Giải bài toán bằng cách lập phương trình; Bất phương trình
Tam giác đồng dạng; Hình lăng trụ đứng hình chóp đều
III/ Hình thức kiểm tra: Tự luận.
Nội dung kiến thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TL
TL
TL
TL

Chủ đề 1
Phương trình 1 ẩn
Nhận biết phương trình bậc nhất 1 ẩn
– Tìm được tập nghiệm; xác định được tập xác định
– Biểu diễn được tập nghiệm của phương trình bậc nhất một ẩn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1,5
15%
1
1,5
15%

2
3
30%

Chủ đề 3
Bất phương trình
– Nhận biết bất phương trình bậc nhất 1 ẩn

– Biểu diễn đúng tập nghiệm trên trục số

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1,5
15%

1
1,5
15%

2
3
30%

Chủ đề 4
Tam giác đồng dạng
– Nhận biết định lí TaLét

– Kĩ năng chứng minh các trường hợp đồng dạng của hai tam giác

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1,5
15%

1
1,5
15%

3
3
30%

Chủ đề 5
Hình lăng trụ

– Vận dụng công thức diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1
10%

1
1
10%

Tổng số câu:
Tổng số điểm:
Tỉ lệ %:
3
4
40%
3
3,5
35%
5
2,5
25%

7
10
100%

GV : Nguyễn Hoàng

Trường THCS Mai Xuân Thưởng
Họ tên HS: …………………….……….…………
Lớp: ………..
Số báo danh:…………………Phòng số:………
ĐỀ THI LẠI
NĂM HỌC 2017-2018
Môn : TOÁN 8
Thời gian chung: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)

Mã đề:
Điểm phần tự luận: (bằng số, bằng chữ)

GV coi kiểm tra ký và ghi họ tên:

Lời nhận xét của GV chấm
GV chấm bài ký và ghi họ tên:

ĐỀ 1:
Câu 1: (3 điểm) Giải các phương trình sau :
a) 2x – 3 = 5 b) (x + 2)(3x – 15) = 0
Câu 2: (3điểm) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
a) ; b) 3x – 4 < 5x – 6 ;
Câu 3: (2 điểm)
Cho ABC vuông tại A, có AB = 12 cm ; AC = 16 cm. Kẻ đường cao AH HBC).
a) Chứng minh: HBA ഗ ABC
Tính độ dài các đoạn thẳng BC, AH.
Câu 4: (2 điểm) Tính thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ trong hình dưới đây. Biết: AB=5cm, BC=4cm, CC’=3cm

HƯỚNG DẤN CHẤM
BÀI
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
TỔNG

Câu
1
a) 2x – 3 = 5
2x = 5 + 3
2x = 8
x = 4
Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 4

0,5
0,25
0,25
0,5
3

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = – 2; 3

0,5
0,5

0,5

Câu 2

0,5

0,5

0,5
3

Hỏi và đáp