DE thi ky 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về DE thi ky 1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD – ĐT PHÚC THỌ
TRƯỜNG THCS HIỆP THUẬN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: Vật lí 8 – Thời gian 45’

Câu 1(3đ):Nhiệt năng là gì? Nêu các cách làm biến đổi nhiệt năng và các ví dụ minh hoạ?
Câu 2(2đ) : Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của mũi tên hay của cánh cung? Đó là dạng năng lượng nào?
Câu 2(5đ) : Người ta thả một miếng đồng khối lượng 600g ở nhiệt độ 1000C vào 2,5kg nước. Nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 300C. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ?

PHÒNG GD – ĐT PHÚC THỌ
TRƯỜNG THCS HIỆP THUẬN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: Vật lí 8 – Thời gian 45’

Câu 1(3đ):Nhiệt năng là gì? Nêu các cách làm biến đổi nhiệt năng và các ví dụ minh hoạ?
Câu 2(2đ) : Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của mũi tên hay của cánh cung? Đó là dạng năng lượng nào?
Câu 2(5đ) : Người ta thả một miếng đồng khối lượng 600g ở nhiệt độ 1000C vào 2,5kg nước. Nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 300C. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ?

PHÒNG GD – ĐT PHÚC THỌ
TRƯỜNG THCS HIỆP THUẬN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: Vật lí 8 – Thời gian 45’

Câu 1(3đ):Nhiệt năng là gì? Nêu các cách làm biến đổi nhiệt năng và các ví dụ minh hoạ?
Câu 2(2đ) : Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của mũi tên hay của cánh cung? Đó là dạng năng lượng nào?
Câu 2(5đ) : Người ta thả một miếng đồng khối lượng 600g ở nhiệt độ 1000C vào 2,5kg nước. Nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 300C. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ?

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Môn : Vật lý 8
Câu 1 (3 điểm) :
Câu 2 (2điểm): Của cánh cung. Đó là thế năng.
Câu 2 (5 điểm)
Tóm tắt (0,5đ) Giải
Cho: m1 = 600g = 0,6kg Nhiệt lượng đồng tỏa ra:
t1 = 1000C Q1 = m1. c1 (t1 -t) = 0,6. 380. (100 – 30)
c1 = 380J/kg.K Nhiệt lượng nước thu vào:
t = 300C Q2 = m2. c2 (t –t2) = 2,5. 4200. (t –t2)
m2 = 2,5kg Vì nhiệt lượng tỏa ra bằng nhiệt lượng thu vào nên:
c2 = 4200J/kg.K 0,6. 380. (100 – 30) = 2,5. 4200. (t –t2)
Hỏi: Nước nóng lên thêm Suy ra: (t –t2) = 1,50C
bao nhiêu độ? Vậy nước nóng lên thêm 1,50C

Hỏi và đáp